Pouť Klatovy – Průvod městem s obrazem Panny Marie Klatovské

Obraz Matky Boží, která chová na klíně malého Ježíše, má původ v severní Itálii, v městečku Re nedaleko jezera Lago Maggiore..

24. dubna 1494 nevěřící a opilý muž jménem Jan Zukkone urážel Pannu Marii a mrštil kámen na její obraz namalovaný na omítce místního kostelíka. Kamenem zasažené čelo Matky Boži krvácelo 18 dnů.

Současně s postupně se šířící úctou k obrazu bylo zhotoveno mnoho kopií. Jedna z nich se dostala do Klatov kolem r. 1650 s kominíkem Ritcoltem z Re, který přišel do Klatov za prací, usadil se zde a oženil. Manželé adoptovali dceru, Annu Rýmerovou. Anna se provdala za krejčího Ondřeje Hiršbergera a koupili si domek, který stál v místě dnešní kaple „Chaloupky". Při modlitbách u obrazu spatřil Ondřej Hiršberger 8. července 1685 krůpěje krve, prýštící z rány na čele.

Obraz byl po důkladných šetřeních a po vyslechnutí velkého množství svědků instalován na hlavni oltář děkanského kostela. Umístění předcházel dle velký průvod ulicemi a náměstím klatovským. Od r. 1685 je slavena až do dnešních dnů každoročně památka jako pouť k zázračnému obrazu Panny Marie.