Gabriela Eibenová, Stanislav Penk, Adam Viktora

Gabriela Eibenová 

absolvovala pražskou Konzervatoř, soukromě studovala u Libuše Tomiškové v Praze a u Julie Kennard na Royal Academy of Music v Londýně. Těžištěm jejího působení je především stará hudba. Vedle souboru Ensemble Inégal, který společně s Adamem Viktorou v r. 2000 založila, spolupracuje dále např. s Musicou Florea, Collegiem Marianum, Collegiem 1704, Arte Dei Suonatori, Orquest Barroca de Sevilla. Koncertovala na mnoha evropských festivalech, např. Pražské jaro, Musica Antiqua Brugy, Tage Alter Musik Herne atd. jako sólistka účinkovala s vynikajícími orchestry doma i v zahraničí, např. Českou filharmonií či Südwestfunk Freiburg. Její diskografie čítá 16 CD nahrávek. Zpívala téměř ve všech evropských státech, Izraeli a Japonsku. 

Stanislav Penk

 

 absolvoval Konzervatoř v Praze ve třídě prof. Josefa Šimka a Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze v trombonových třídách prof. Miloslava Hejdy a Zdeňka Pulce. Během studií se s úspěchem účastnil soutěží doma i v zahraničí. Stanislav Penk je sólotrombonistou Pražské komorní filharmonie a členem Symfonického orchestru hl.m.Prahy FOK. Vedle toho působí v dalších komorních tělesech. Výrazná je i jeho studiová práce. Dlouhodobě se zabývá i autentickou interpretací staré hudby.

Adam Viktora

 vystudoval Konzervatoř v Plzni a Akademii múzických umění v Praze. Vzdělání si dále rozšířil soukromým studiem u Christopha Bosserta a na mistrovských interpretačních kurzech, např. u Tagliaviniho, Erickssohna, Koimanna a Haselböcka. Jako dirigent, varhaník, hráč na harmonium či sbormistr vystupoval na hudebních festivalech u nás i v zahraničí, nahrává pro Český rozhlas a Českou televizi. Velký zájem věnuje studiu historických varhan a aktivitám usilujícím o jejich záchranu a propagaci. Od r. 1998 vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a od roku 2007 také hudební teorii na pražské Konzervatoři.