Srpen 1968 v Klatovech

Těsně před desátou hodinou dne 21. srpna 1968 projely první hlídky jednotek Varšavské smlouvy městem Klatovy.
Od 10.45 hod. začalo masové obsazování našeho okresu. K obsazení našeho území a okresu zaujaly rozhodná stanoviska stranické a státní orgány společně s drtivou většinou občanů.

Do redakce Nového Klatovska se během dopoledne scházejí desítky rezolucí, prohlášení a stanovisek, které plně podporují předsednictvo ÚV KSČ a prezidenta republiky L. Svobodu a vyjadřují odpor k násilnému obsazení našeho území.

Následující fotografie ilustrují situaci krátce po vstupu vojsk do Klatov.

Pro ŠumavaNet.CZ připravil : Jindřich Krajovan, 2003