KLATOVY A OKOLÍ : HISTORIE, SOUČASNOST

Czech • Deutsch • English
Cesta: Titulní stránka > Historie, památky

Historie, současnost

Historie, památky

Pohled z Domažlického předměstí Náměstí Bílá věž Pohled od Lomečku
Historie Klatov
Text připravilo Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Pětipatrová věž je vysoká 81,6 metrů byla postavena v letech 1547 - 1555 mistrem Antoněm.
Zařízení lékárny pochází z roku 1773. Provoz lékárny se udržel až do roku 1966, poté byl interiér upraven jako lékárnické muzeum.
Expozice je instalována v původních prostorách krypt, dnes nazývaných katakomby, a jezuitského gymnázia. Vypráví návštěvníkům příběh barokních jezuitských Klatov.
Světově významná sbírka skla, které vzniklo na sklonku 19. a v prvních desetiletích 20. stol. v šumavské sklárně firmy Lötz v Klášterském Mlýně v údolí řeky Otavy nedaleko Kašperských Hor.
Základy jezuitského chrámu byly položeny roku 1656, staviteli byli Dominik Orsi a Carlo Lurago. Tři portály v čele kostela jsou dílem Kiliána Ignáce Dienzenhofera.
Byl postaven krátce po založení města, v druhé polovině 13.století. Po roce 1685 byl na oltář umístěn obraz Panny Marie Klatovské, spojený se zázrakem Panny Marie.
Klášter s kostelem ze 14. století, vypleněný za husitských válek a obnovený po třicetileté válce. Roku 1786 byl objekt předán k užívání gymnáziu. V současné době Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání.
Postavena v letech 1557 - 1559 mistrem Antoňem, přestavba v letech 1848 - 1850. V roce 1924 bylo přistavěno další patro.
Věž byla zbudována v roce 1689 v těsném sousedství děkanského kostela.
Původně budova Městské spořitelny z let 1904 – 1907 patří mezi nejvýznamnější klatovské secesní stavby.
Jediný dochovaný z původně tří kostelíků v prostorách městského hřbitova, postavení v roce 1380.
Kaple z roku 1696 postavená na místě chalupy v níž žili manželé Hirsperkovi a přechovávali tam obraz Panny Marie, která se stala zdrojem zázraku v roce 1685.
Kostel z počátku 13. století, přestavěný v letech 1735 - 1748 v barokním slohu.
Postaven na místě hlídkové veže v letech 1712 až 1725, zrušený za císaře Josefa II. V současné době zřícenina.
Židovští obyvatelé se začali v Klatovech usazovat od druhé poloviny 19. století v souvislosti s josefínskými reformami a rozvojem průmyslu.
Pět metrů vysoký obelisk v sadech Pod Valy vzdává hold 314 obětem první světové války z Klatov.

Historické články, pověsti,…

Historické články, pověsti,…

Husitská revoluce rozdělila obyvatele regionu. K hnutí se od počátku hlásily Klatovy, později Sušice i Horažďovice. Na katolické straně byly oporou Kašperské Hory, Prachatice, Český Krumlov.
Klatovský region byl svědkem často velice lítých bojů mezi postupujícími jednotkami americké armády a nachystanou obranou šumavských hřebenů. V sobotu 5. května ve 21.25 hod. předal velitel posádky Wehrmachtu v Klatovech kapitulaci německé posádky Američanům.
Na návršíčku za Lomcem, zvaném "Na rozpíčku", tam podle dávných pramenů byla prolita lidská krev. Jednoho dne tam kočí údajně utloukl malého chlapce.

Současnost

Mgr. Rudolf Salvetr - starosta města, MUDr. Oldřich Richter, František Wiendl