KLATOVY A OKOLÍ : HISTORIE, SOUČASNOST

Czech • Deutsch • English
Cesta: Titulní stránka > Historie, památky

Historie, současnost

Historie, památky

Pohled z Domažlického předměstí Náměstí Bílá věž Pohled od Lomečku
Připravilo Informační centrum Klatovy
Text připravilo Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Pětipatrová věž je vysoká 81,6 metrů byla postavena v letech 1547 - 1555 mistrem Antoněm.
Zařízení lékárny pochází z roku 1773. Provoz lékárny se udržel až do roku 1966, poté byl interiér upraven jako lékárnické muzeum.
Expozice je instalována v původních prostorách krypt, dnes nazývaných katakomby, a jezuitského gymnázia. Vypráví návštěvníkům příběh barokních jezuitských Klatov.
Světově významná sbírka skla, které vzniklo na sklonku 19. a v prvních desetiletích 20. stol. v šumavské sklárně firmy Lötz v Klášterském Mlýně v údolí řeky Otavy nedaleko Kašperských Hor.
Základy jezuitského chrámu byly položeny roku 1656, staviteli byli Dominik Orsi a Carlo Lurago. Tři portály v čele kostela jsou dílem Kiliána Ignáce Dienzenhofera.
Byl postaven krátce po založení města, v druhé polovině 13.století. Po roce 1685 byl na oltář umístěn obraz Panny Marie Klatovské, spojený se zázrakem Panny Marie.
Klášter s kostelem ze 14. století, vypleněný za husitských válek a obnovený po třicetileté válce. Roku 1786 byl objekt předán k užívání gymnáziu. V současné době Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání.
Postavena v letech 1557 - 1559 mistrem Antoňem, přestavba v letech 1848 - 1850. V roce 1924 bylo přistavěno další patro.
Věž byla zbudována v roce 1689 v těsném sousedství děkanského kostela.
Původně budova Městské spořitelny z let 1904 – 1907 patří mezi nejvýznamnější klatovské secesní stavby.
Jediný dochovaný z původně tří kostelíků v prostorách městského hřbitova, postavení v roce 1380.
Kaple z roku 1696 postavená na místě chalupy v níž žili manželé Hirsperkovi a přechovávali tam obraz Panny Marie, která se stala zdrojem zázraku v roce 1685.
Kostel z počátku 13. století, přestavěný v letech 1735 - 1748 v barokním slohu.
Postaven na místě hlídkové veže v letech 1712 až 1725, zrušený za císaře Josefa II. V současné době zřícenina.
Židovští obyvatelé se začali v Klatovech usazovat od druhé poloviny 19. století v souvislosti s josefínskými reformami a rozvojem průmyslu.
Pět metrů vysoký obelisk v sadech Pod Valy vzdává hold 314 obětem první světové války z Klatov.

Historické články, pověsti,…

Historické články, pověsti,…

Husitská revoluce rozdělila obyvatele regionu. K hnutí se od počátku hlásily Klatovy, později Sušice i Horažďovice. Na katolické straně byly oporou Kašperské Hory, Prachatice, Český Krumlov.
Klatovský region byl svědkem často velice lítých bojů mezi postupujícími jednotkami americké armády a nachystanou obranou šumavských hřebenů. V sobotu 5. května ve 21.25 hod. předal velitel posádky Wehrmachtu v Klatovech kapitulaci německé posádky Američanům.
Na návršíčku za Lomcem, zvaném "Na rozpíčku", tam podle dávných pramenů byla prolita lidská krev. Jednoho dne tam kočí údajně utloukl malého chlapce.

Osobnosti

Osobnosti

Seznam čestných občanů města Klatovy od roku 1852 až doposud.
18. 9. 1807 – 2.11. 1884
3.12. 1621 – 28.11. 1688
14.11. 1901 – 29. 8. 1984
14. 2. 1909 – 26. 7. 1987
24. 8. 1566 – 16.12. 1629
17. 1. 1917- 11. 7. 1995
21. 2. 1846 - 23. 2. 1908
1581 – 16. 5. 1643
1. 9. 1689 – 18. 12. 1751
17. 8. 1753 - 6. 1. 1829
1520 – 1561
7. 12. 1856 – 20. 6. 1954
27.11. 1796 – 22.12. 1857
19.7 1884 - 26. 4. 1938
1662 – 1730. Italský barokní stavitel v jihozápadních Čechách, stavby v Klatovech, v Nýrsku, na Svaté Anně, Čachrově, …
4. 8. 1903 - 14. 5. 1974
23. 1. 1861 - 8. 1. 1943
3. 3. 1885 - 24. 4. 1964
4. 5. 1652 - 4. 1. 1735
23.12. 1856 – 28.12. 1938
19. 3. 1770 - 7. 6. 1847
30. 5. 1888 – 5. 5. 1962
16. 4. 1882 – 24. 4. 1952
15.12. 1855 – 28. 3. 1937
21. 12. 1905 - 11. 6. 1980
15. 2. 1848 - 16. 7. 1923
23. 6. 1907 – 13. 1. 1972
6. 7. 1861 – 6. 7. 1933
9. 2. 1753 - 22. 3. 1808
28. 2. 1825 - 1. 8. 1887
4. 10. 1530 - 11. 1. 1589
8. 7. 1847 - 22. 1. 1941
30.4.1886 – 21.11.1967
19. 3. 1859 - 25. 4. 1912
13. 10. 1837 - 12. 8. 1865
2. 2. 1804 – 11. 2. 1870
27. 1. 1900 – 18. 4. 1971
20. 9. 1865 - 14. 6. 1944
23.12. 1882 – 31. 3. 1949
14. 6. 1798 – 26. 5. 1876
23. 6. 1921 - 29. 2. 1964
9. 9. 1917 – 19.10. 1996
7. 8. 1853 – 23.12. 1924
14. 8. 1837 – 19. 7. 1888
8. 7. 1834 – 6.10. 1914
26. 2. 1770 – 28. 5. 1836
12. 8. 1856 - 27. 3. 1933
2. pol. 15. století
24. 1. 1837 – 20. 6. 1883
16. 9. 1901 – 1.12.1989
19. 1. 1877 – 1. 7. 1952
1. 9. 1858 - 2. 1. 1908
26. 6. 1908 – 11.9.1987
18.11. 1812 – 21.11. 1868
24. 2. 1833 – 29.11. 1895
28. 5. 1883 – 16. 3. 1961
23.3.1853 – 18.10.1927
4.2.1808 - 11.7.1856
31.8. 1855 – 2.1.1936
18. 12. 1849 – 29. 3. 1939
20. 5. 1641 - 14. 10. 1703
5. 4. 1860 – 11. 4. 1944
10. 9. 1845 – 7.12. 1922
17.2.1853 – 9.9.1912
6. 2. 1905 – 31.10. 1980
23. 6. 1571 – 1613