Koncepce veřejného osvětlení

Koncepce veřejného osvětlení města Klatov - úvod

1 ZÁKLADNÍ PLÁN VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

1.B Návrhová část

Koncepce veřejného osvětlení města Klatov - textová část

Grafická část
1.B.G.1 Scénické osvětlení
1.B.M.1 Úroveň jasu 1:20 000
1.B.M.2 Teplota chromatičnosti 1:20 000
1.B.M.3 Minimální index podání barev 1:20 000
1.B.M.4 Maximální výška světelných míst 1:20 000
1.B.M.5 Typologie svítidel 1:20 000
1.B.M.6 Charakter osvětlení prostoru 1:20 000
1.B.M.7 Charakteristické zóny 1:20 000
1.B.M.8 Specifické oblasti 1:20 000
1.B.M.9 Třídy osvětlení 1:20000
1.B.M.10 Typ třídy osvětlení1:20 000
1.B.M.11 Maximální povolená rychlost 1:20 000
1.B.M.12 Náročnost provozu 1:20 000
1.B.M.13 Skladba dopravy 1:20 000
1.B.M.14 Počet křižovatek 1:20 000
1.B.M.15 Parkující vozidla 1:20 000
1.B.M.16 Směrově rozdělená vozovka 1:20 000
1.B.M.17 Jasnost okolí 1:20 000
1.B.M.18 Složitost navigace 1:20 000
1.B.M.19 Potřeba rozpoznání obličeje 1:20 000
1.B.M.20 Třída osvětlení pozemních komunikací pro zpracované ÚS 1:5 000
1.B.M.21 Environmentální zóny životního prostředí 1:20 000

2 PLÁN OBNOVY A MODERNIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

2.B Návrhová část

Plán obnovy - textová část

Grafická část
2B.2.M1 Návrh harmonogramu obnovy
2B.3.G1 Karty charakteristických modulů
2B.3.M1 Nová osvětlovací soustava
2B.4.M1 Návrh rozsahu modernizace VO
2B.4.M2 Návrh rozsahu modernizace VO - přechody
2B.5.M1 Návrh harmonogramu modernizace VO
2B.5.M2 Návrh harmonogramu modernizace VO - přechody

3 STANDARDY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Standardy veřejného osvětlení