ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ČÍHAŇ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ČÍHAŇ
Cesta: Titulní stránka > Územní plán > Územní plán ORP

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Územní plán obce Číhaň

ÚP Číhaň změna č.1 pro veřejné projednání

 Číhaň - návrh změny č. 1 pro veřejné projednání

Textová část

 Číhaň - Návrh ÚP
 Číhaň - Tabulka záborů

Grafická část

 Číhaň - Výkres základního členění
 Číhaň - Dopravní infrastruktura
 Číhaň - Koncepce uspořádání krajiny
 Číhaň - Vodní hospodářství
 Číhaň - Zásobování el. energií
 Číhaň - Urbanistická koncepce
 Číhaň - Urbanistická koncepce - schema 01
 Číhaň - Urbanistická koncepce - schema 02
 Číhaň - Koordinační výkres
 Číhaň - Širší vztahy
 Číhaň - Veřejně prospěšné stavby, opatření
 Číhaň - Vyhodnocení záborů
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ