ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BĚŠINY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BĚŠINY
Cesta: Titulní stránka > Územní plán > Územní plán ORP

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Územní plán obce Běšiny

Územní plán

Textová část

 Běšiny - ÚP - Textová část
 Běšiny - ÚP - Komunikační řešení
 Běšiny - ÚP - Tabulky

Grafická část - A. ÚZEMNÍ PLÁN

 Běšiny - Výkres širších vztahů
 Běšiny - Urbanistická koncepce
 Běšiny - Dopravní infrastruktura
 Běšiny - Technická infrastruktura
 Běšiny - Výkres veřejně prospěšných staveb

Grafická část - B. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

 Běšiny - Výkres základního členění území
 Běšiny - Koordinační výkres
 Běšiny - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Návrh změny č. 1 ÚP

 Běšiny - Změna č. 1 - textová část
 Běšiny - Změna č. 1 - výkresy
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ