Povodňová situce v Klatovech a ORP 15.4.2023

15.4.2023 v ranních hodinách byla svolána pracovní skupina povodňové komise.

Stav vody na Úhlavě v Tajanově nedosahoval 1. stupně povodňové aktivity (k 10,20 h.), Drnový potok se v 10,20 h blížil k 1. stupni.

Poldr na Mochtínském potoce v normě, v Lubech u hřiště došlo ke zvednutí stavidla na jezu.

V rámci ORP řešen 2. stupeň PA v Běšinech.

U viaduktu mezi Vrhavčí a Neznašovy splav vody a bahna přes silnici 1. třídy - nahlášeno správci komunikace (SÚS).

Uvědoměni zástupci ORP Přeštice.

 

Ing. Milan Jarošík, povodňová komise