Městské organizace

Seznam rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací

Technické služby města Klatov

Sadová 362, Klatovy, IČ 000 74 942

zřizovací listina

ředitel: Ing. Libor Hošek

tel.: 376 312 021

hosek@tsklatovy.cz, www.klatovy.cz/ts

Městské kulturní středisko

Domažlická 767, Klatovy, IČ 000 75 060

ředitel: Karel Kotěšovec

tel.: 376 370 914

kino@mksklatovy.czwww.mksklatovy.cz

Městský ústav sociálních služeb Klatovy

Balbínova 59, Klatovy, IČ 492 07 261

ředitelka: Bc. Alena Kleinerová

tel.: 376 347 112

musskt@musskt.czwww.klatovy.cz/muss

Městská knihovna Klatovy

Balbínova 59, Klatovy, IČ 000 75 051

ředitel: 

tel.: 376 347 464        

reditel@knih-kt.czwww.knih-kt.cz 

Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.

Dr. Sedláka 782, Klatovy, IČ 263 78 108

jednatel: Ing. Vladimír Král, Ph.D.

tel.: 376 347 600

ohmk@cbox.cz, www.klatovy.cz/ohmk

Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.

Dobrovského 148, Klatovy, IČ 263 83 161

jednatelka: Ing. Jindřiška Kurcová

tel.: 376 314 697

snklatovy@snklatovy.cz,  www.snklatovy.cz

Lesy města Klatov s.r.o.

Točník 47, Klatovy, IČ 263 80 129

jednatel: Aleš Potužák

tel.: 376 322 570        

mlklatovy@mlklatovy.cz

Klatovská teplárna a.s.

Jateční 660, Klatovy, IČ 497 90 960

ředitel: Bc. Miroslav Prášil

tel.: 376 312 002

klat.teplarna@klatep.cz, www.klatep.cz

Pošumavská odpadová, s.r.o.

Dr. Sedláka782, Klatovy, IČ 045 10 984

jednatel: Ing. Michael Skrbek 

tel.: 376 347 280

info@posumavskaodpadova.cz, www.posumavskaodpadova.cz 

Šumavské vodovody a kanalizace, a.s.

Koldinova 672, Klatovy, IČ 252 32 100

ředitel: Ing. Michal Vlček

tel.: 376 356 101

svk@svak.cz, www.svak.cz 

Zimní stadion, o.p.s.

Nerudova 721, Klatovy, IČ 280 42 131 

ředitel: Ing. Pavel Kaňák

tel.: 376 311 845 

zsklatovy@seznam.cz, http://zimak.klatovynet.cz/zimak/ 

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Nár. mučedníků 185

IČ 708 74 409

ředitelka: Mgr. Emilie Salvetrová    

tel.: 376 312 154

skola@maszskt.investtel.cz, www.maszskt.cz/maszskt/

Základní škola Klatovy, Tolstého 765

IČ 492 07 440

ředitel:  Mgr. Vítězslav Šklebený

tel. 376 312 352

zstolsteho@klatovynet.cz, www.klatovynet.cz/zstolsteho

Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194

IČ 699 82 813

ředitel: Mgr. Karel Denk

tel.: 376 313 451

reditel@zsklatovyplanicka.cz, www.zsklatovyplanicka.cz

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126

IČ 708 25 912

ředitelka: PaedDr. Dana Martinková, Ph.D.

tel.: 376 313 353

zscapkova@investtel.cz, www.zscapkova.cz

Mateřská škola Klatovy, Studentská 601

IČ 606 10 476  

ředitelka: Mgr. Jitka Luňáková

tel.: 376 391 300

info@klatovskeskolky.cz, www.klatovskeskolky.cz  

 Pracoviště:

  • Mateřská škola Karafiát
  • Mateřská škola Sluníčko
  • Mateřská škola Máchova ul.
  • Mateřská škola Nár. mučedníků
  • Mateřská škola Koldinova ul.
  • Mateřská škola U Pošty
  • Mateřská škola Kal
  • Mateřská škola Luby
  • Mateřská škola Studentská