Ochrana osobních údajů (GDPR)

V souladu s ust. čl. 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) zpřístupňuje město Klatovy informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými odbory města Klatovy a městskou policií. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Správce osobních údajů: Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Algotech, a.s., FUTURAMA Business Park, Sokolovská 668/136 D, 186 00 Praha 8, dpo@algotech.cz