Telefonní seznam

MP - městská policie OŽP - odbor životního prostředí
FO - finanční odbor HO - hospodářský odbor
OD - odbor dopravy OŠKCR - odbor školství, kultury a cest. ruchu
ORM - odbor rozvoje města
OSVZ - odbor soc. věcí a zdravotnictví
OVV - odbor vnitřních věcí OVÚP - odbor výstavby a územního plánování
ŽO - odbor živnostenský
   
 Ústředna: 376 347 111
 

   
jméno

provolba

zařazení

budova

e-mail

A
Aušprunk Karel 376347453 OVV - autoprovoz nám. Míru 62 kausprunk@mukt.cz
B
Bártová Hana 376347295 Fo - výdaje, KDF nám. Míru 62 hbartova@mukt.cz
Bastlová Jana 376347513 ŽO - živnosti, registrace Vídeňská 66 jbastlova@mukt.cz
Běloušková Martina 376347238 ORM - administrativa odboru nám. Míru 62 mbelouskova@mukt.cz 
Benešová Eva Dis. 376347254 OŽP - administrativa odborunám. Míru 62 ebenesova@mukt.cz 
Beštová Věra 376347141 OVV - cestovní doklady Balbínova 59 vbestova@mukt.cz
Blatná Dana Bc. 376347354 OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59 dblatna@mukt.cz 
Bohůnková Pavlína Ing. 376347249 ORM - správa majetku nám. Míru 62 pbohunkova@mukt.cz
Bosáková Zdeňka 376347676 OD - registr vozidel Mayerova 130 zbosakova@mukt.cz
Bošková Erika Mgr. 376347292 OSVZ - vedoucí OSPOD  Vídeňská 66  eboskova@mukt.cz 
Boublík Pavel Ing. 376347229 OVÚP - vedoucí odboru Balbínova 59 pboublik@mukt.cz
Buchtová Iveta 376347670 OD - registr řidičů Mayerova 130 ibuchtova@mukt.cz 
Burešová Miloslava 376347232 sekretariát místostarostů (Ing. V. Chroust a Bc. P. Strolený) nám. Míru 62 mburesova@mukt.cz
Brandtová Pavlína Mgr. 376347356 OŽP - ochrana přírody a krajiny nám. Míru 62 pbrandtova@mukt.cz
C
Černík Luděk 376347237 ORM - investiční výstavba nám. Míru 62 lcernik@mukt.cz 
Červená Šárka 376347269 OVV - matrika nám. Míru 62 scervena@mukt.cz
Denk Tomáš
376347230
HO - výstavba komunikací
nám. Míru 62
tdenk@mukt.cz
Drudíková Ivana Ing. 376347243 FO - daně a poplatky nám. Míru 62 idrudikova@mukt.cz
Dubský Jiří 376347491 OD - silniční hospodářství Mayerova 130 jdubsky@mukt.cz
E
Eisová Stanislava 376347253 OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59  seisova@mukt.cz
F
Faul Antonín Mgr. 376347486 OD - přestupky Mayerova 130 afaul@mukt.cz
Flídrová Marcela 376347251 OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59 mflidrova@mukt.cz
Frančíková Jaroslava Bc.
376347260
OSVZ - terénní sociální pracovnice
Vídeňská 66 jfrancikova@mukt.cz
Fremund Petr Mgr. 376347674 OD - ved. odd. registru vozidel Mayerova 130 pfremund@mukt.cz
H
Hamhalterová Markéta 376347259 OSVZ - výkon opatrovnictví, sociální práce Vídeňská 66 mhamhalterova@mukt.cz
Hilscher Pavla Bc. 376347313 ORM - dotace, veřejné zakázky  nám. Míru 62  philscher@mukt.cz
Holečková Alena Bc., Dis.376347298OSVZ -  terénní sociální pracovnicenám. Míru 62 aholeckova@mukt.cz 
Hořánková Renata DiS. 376347273 OSVZ - terénní sociální pracovnice Vídeňská 66 rhorankova@mukt.cz
Hosnedl Jiří Ing.
376347285
OŽP - ochrana vody, vodoprávní úřad
nám. Míru 62
jhosnedl@mukt.cz
Hošek Luboš 376347201 MP - zástupce velitele nám. Míru 62 lhosek@mukt.cz
Hrebeňová Renata 376347205 OVV - podatelna, ohlašovna pobytu nám. Míru 62 rhrebenova@mukt.cz
Hrušková Michaela Mgr. 376347669 OD - bodový systém Mayerova 130 mhruskova@mukt.cz 
Hříšná Lenka Ing. Mgr.
376347427
OSVZ - terénní sociální pracovnice
Vídeňská 66
lhrisna@mukt.cz
CH
Chroust Václav Ing. 376347233 místostarosta nám. Míru 62 vchroust@mukt.cz

376347353, 365
OŽP - vedoucí, odpady
nám. Míru 62

J
Jakubcová Miluše 376347248 personalistika, fond rozvoje bydlení nám. Míru 62 mjakubcova@mukt.cz
Janča Milan Ing. 376347483 OD - ved. odd. přestupků Mayerova 130 mjanca@mukt.cz
Janda Jiří 376347204, 205 OVV - doručování zásilek nám. Míru 62
Jandová Jindřiška Bc. 376347211 OVV - přestupky, stížnosti nám. Míru 62 jjandova@mukt.cz
Jánská Michaela
376347204
OVV - podatelna, ohlašovna nám. Míru 62
mjanska@mukt.cz
Jehlíková Hana Mgr. 376347430 OSVZ - náhradní rodinná péče Vídeňská 66 hjehlikova@mukt.cz
Jelínková Kateřina Mgr. 376347514 ŽO - živnosti, registrace Vídeňská 66 kjelinkova@mukt.cz
K
Kadlec Petr Ing. 376347668 OD - bodový systém Mayerova 130 pkadlec@mukt.cz
Kalvodová Kateřina Mgr. 376347217 právnička nám. Míru 62 kkalvodova@mukt.cz 
Kamenová Ivana 376347323 OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59 ikamenova@mukt.cz
Kanická Michaela Bc. 376347264 OSVZ - vedoucí  Vídeňská 66  mkanicka@mukt.cz 
Kiklhornová Martina DiS. 376347258 OSVZ - výkon opatrovnictví, sociální práce Vídeňská 66 mkiklhornova@mukt.cz
Kislingerová Jaroslava Ing. 376347522 ŽO - živnostenská kontrola Vídeňská 66 jkislingerova@mukt.cz
Klemsa Rostislav Ing. 376347209  OVV - vedoucí odboru  nám. Míru 62  rklemsa@mukt.cz
Klemsová Pavla Ing. 376347261 ORM - správa majetku nám. Míru 62 pklemsova@mukt.cz
Klimentová Gabriela Ing.
376347383
OŽP - ved. odd. ochrana vody, vodoprávní úřad
nám. Míru 62
gklimentova@mukt.cz
Kohoutová Zdeňka
376347677
OD - registr vozidel
Mayerova 130
zkohoutova@mukt.cz
Kochman Stahlová Veronika Mgr.
376347401
OSVZ - kurátor pro děti a mládež
Vídeňská 66
vkochmanstahlova@mukt.cz
Kolář Jiří
376347494
OD - silniční hospodářství
Mayerova 130
jkolar@mukt.cz
Kolářová Lenka376347281OSVZ - administrativa odboru Vídeňská 66 lkolarova@mukt.cz 
Koranda Přemysl Bc. et Bc.
376347245
FO - rozpočet, příspěvky organizacím
nám. Míru 62
pkoranda@mukt.cz
Kosohorská Monika DiS.  376347293  OSVZ - terénní sociální pracovnice  Vídeňská 66  mkosohorska@mukt.cz 
Kováříková Eva Ing. Arch. 376347217
architektka města
nám. Míru 62
 
Kovářík Karel Bc.
376347267
OVV - přestupky
nám. Míru 62
kkovarik@mukt.cz
Kováříková Monika
376347279
OŠKCR - Zdravé město
Vídeňská 66
mkovarikova@mukt.cz
Koželuhová Alena 376347666 OD - registr vozidel Mayerova 130 akozeluhova@mukt.cz
Král Jaromír 376347672 OD - registr vozidel Mayerova 130 jkral@mukt.cz
Krčmářová Eva 376347225 OVÚP - územní plán, ÚAP Balbínova 59 ekrcmarova@mukt.cz
Krejčí Jiří Mgr. 376347302 OŠKCR - školství Vídeňská 66 jkrejci@mukt.cz
Kříž Martin Ing. 376347278 místostarosta  Vídeňská 66 mkriz@mukt.cz 
Křížek Miroslav Ing. 376347482 OD - přestupky Mayerova 130 mkrizek@mukt.cz
Kubíková Jana Mgr., DiS.
376347429
OSVZ - terénní sociální pracovnice Vídeňská 66
jkubikova@mukt.cz
Kučera Jiří Ing. 376347239 ORM - investiční výstavba nám. Míru 62 jkucera@mukt.cz
Kučerová Věra Bc. 376347145 OVV - občanské průkazy Balbínova 59 vkucerova@mukt.cz
Kudryová Ivana 376347213 sekretariát starosty nám. Míru 62 ikudryova@mukt.cz
Kunešová Alena Ing. 376347262 OŠKCR - vedoucí odboru Vídeňská 66 akunesova@mukt.cz
Kurcová Jiřina 376347250 OŠKCR - cestovní ruch (Informační centrum) Vídeňská 66 jkurcova@mukt.cz
Kurcová Jaroslava 376347300  FO - odpadynám. Míru  32jakurcova@mukt.cz 
L
Lejsková Miluše Ing. 376347511 ŽO - vedoucí odboru Vídeňská 66 mlejskova@mukt.cz
Lorenc Milan Ing. 376347341 OVV - ved. odd. informatiky nám. Míru 62 mlorenc@mukt.cz
Lucáková Petra 376347413 OSVZ - vedoucí odd. sociální pomoci a péče, sociální práce Vídeňská 66 plucakova@mukt.cz
Lukeš Jiří Ing. 376347226 OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59 jlukes@mukt.cz
M
Malý Martin Ing. 376347276 OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59 mmaly@mukt.cz
Mára Jaromír Ing. 376347362 OŽP - státní správa lesa, rybářství nám. Míru 62 jmara@mukt.cz
Matějka Libor Ing. 376347234 HO - vedoucí odboru nám. Míru 62 limatejka@mukt.cz 
Martínek Tomáš 376347227 OVÚP - územní plán, ÚAP Balbínova 59 tmartinek@mukt.cz 
Marytová Jaroslava Ing. 376347252 OVÚP - sekretariát Balbínova 59 jmarytova@mukt.cz
Mayerová Vladimíra Ing. 376347283 OSVZ - výkon opatrovnictví, zvláštní příjemce důchodu, sociální práce Vídeňská 66 vmayerova@mukt.cz 
Nauš Antonín Ing. 376347481 OD - vedoucí odboru Mayerova 130 anaus@mukt.cz
Netrvalová Renata 376347673 OD - registr řidičů Mayerova 130 rnetrvalova@mukt.cz
Němcová Zuzana Bc.
376347241
OŽP - ochrana vody
nám. Míru 62
znemcova@mukt.cz
Nocarová Vendula Bc. 376347271 OVV - vidimace, legalizace, matrika nám. Míru 62  vnocarova@mukt.cz 
Nový Michael Mgr.376347215 tajemník Vídeňská 66 mnovy@mukt.cz 
P
Pangerlová Jana 376347374 FO - pohledávky, mzdy nám. Míru 62 jpangerlova@mukt.cz
Partinglová Lenka Mgr.
376347220
OSVZ - protidrogový koordinátor, kurátor
Vídeňská 66
lpartinglova@mukt.cz
Pecl Ivo Ing.   376347353 OŽP - vedoucí odborunám. Míru 62 ipecl@mukt.cz 
Pitulová Alena 376347675  OD - přestupky Mayerova 130 apitulova@mukt.cz
Pleskotová Daniela Ing. 376347247 ORM - vedoucí odboru nám. Míru 62 dpleskotova@mukt.cz
Popelík Tomáš 376347235 HO - výstavba komunikací nám. Míru 62 tpopelik@mukt.cz
Popelík Zdeněk 376347525 ŽO - živnostenská kontrola Vídeňská 66 zpopelik@mukt.cz
Dufala Jan Bc. 376347485 OD - přestupky Mayerova 130 jdufala@mukt.cz
Protivová Petra 376347301 FO - poplatky nám. Míru 62 pprotivova@mukt.cz
Průchová Tereza
376347671
OD - registr vozidel
Mayerova 130
tpruchova@mukt.cz
Průchová Lucie Bc. 376347228 OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59 lpruchova@mukt.cz 
R
Rajtmajer Kamil 376347275 OŽP - ochrana zemědělského půdního fondu nám. Míru 62 krajtmajer@mukt.cz
Rubášová Jana 376347484 OD - administrativa odboru Mayerova 130 jrubasova@mukt.cz
Rubášová Petra Ing. 376347130 OŠKCR - školství Vídeňská 66   prubasova@mukt.cz 
Ruhsam Petr Ing. 376347161 OVV - civilní ochrana, krizové řízení  nám. Míru 62  pruhsam@mukt.cz 
Růžičková Miroslava Mgr. 376347423 OSVZ - náhradní rodinná péče Vídeňská 66 mruzickova@mukt.cz
Říhová Soňa Bc.
376347363 OŽP - myslivost, rybářství  nám. Míru 62  srihova@mukt.cz 
S
Salvetr Rudolf Mgr. 376347214 starosta nám. Míru 62 rsalvetr@mukt.cz
Sedláčková Alena 376347143 OVV - cestovní doklady Balbínova 59 asedlackova@mukt.cz
Slováčková Lenka 376347210 OVV - hlavní pokladna nám. Míru 62 lslovackova@mukt.cz
Steinbach Luboš Bc. 376347208 MP - velitel nám. Míru 62 lsteinbach@mukt.cz
Steiningerová Jaroslava Bc. 376347385 OŽP - ochrana vody nám. Míru 62 jsteiningerova@mukt.cz
Strejcová Pavla 376347304 ORM - dotace nám. Míru 62 pstrejcova@mukt.cz 
Strolený Pavel Bc.
376347218
místostarosta
nám. Míru 62
pstroleny@mukt.cz
Suchý Karel 376347284 ORM - investiční výstavba nám. Míru 62 ksuchy@mukt.cz 
Sukovatá Petra DiS.
376347487
OD - přestupky
Mayerova 130
psukovata@mukt.cz

376347669 OD - bodový systém Mayerova 130
Šestáková Michaela
376347188
OVV - recepce, ověřování, Czechpoint
nám. Míru 62
msestakova@mukt.cz
Šilhavá Markéta Ing. 376347365 OŽP - odpady nám. Míru 62 msilhava@mukt.cz
Šillarová Dana Ing. 376347183 OŠKCR - památková péče
Vídeňská 66 dsillarova@mukt.cz
Šimandlová Martina DiS. 376347294 OSVZ - terénní sociální pracovnice Vídeňská 66 msimandlova@mukt.cz
Šimko Ľubomír Mgr.376347384 OŽP - ochrana vody nám. Míru 62lsimko@mukt.cz 
Soběhartová Zdeňka 376347148 OVV - EO, OP, CD Balbínova 59 zsobehartova@mukt.cz 
Škůrek František Mgr.
376347221
ORM - správa majetku
nám. Míru 62
fskurek@mukt.cz
Šťastná Pavla 376347244 FO - účetnictví, DPH, příjmy nám. Míru 62 pstastna@mukt.cz
Štraser Jindřich Ing. 376347286 OVV - informatik nám. Míru 62 jstraser@mukt.cz
T
Tižová Michaela DiS. 376347428  OSVZ - terénní sociální pracovnice Vídeňská 66 mtizova@mukt.cz 
Tománek Jiří 376347216 vedoucí kanceláře starosty nám. Míru 62 jtomanek@mukt.cz
Tučková Radka 376347224  OVÚP - administrativa odboru  Balbínova 59  rtuckova@mukt.cz 
Turečková Jana 376347223 OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59 jtureckova@mukt.cz
Turhobrová Marie Mgr.376347270OVV - přestupky nám. Míru 62 mturhobrova@mukt.cz 
U
Uhlík Jiří Ing. 376347355 OŽP - ochrana ovzduší nám. Míru 62 juhlik@mukt.cz
Urbanová Lucie Mgr.
376347288
OSVZ - terénní sociální pracovnice Vídeňská 66
lurbanova@mukt.cz
V
Vacková Iva Bc. 376347163 OŠKCR - kultura, památková péče Vídeňská 66 ivackova@mukt.cz 
Vajgert Zbyněk
376347450
OVV - správce budov
Vídeňská 66
zvajgert@mukt.cz
Valečková Jana 376347246 FO - účetnictví, majetek nám. Míru 62 jvaleckova@mukt.cz
Valečková Jana ml. 376347255 ORM - veřejné zakázky, dotace nám. Míru 62 javaleckova@mukt.cz

376347228
OVÚP - územní a stavební řízení Balbínova 59
zvalentova@mukt.cz
Valešová Jaroslava 376347231 HO - doprava, komunikace nám. Míru 62 jvalesova@mukt.cz
Vitáková Klára Mgr. 376347314 ORM - dotace nám. Míru 62 kvitakova@mukt.cz 
Vítková Monika 376347240 OŠKCR - cestovní ruch (Informační centrum) Vídeňská 66 mvitkova@mukt.cz
Vítovcová Soňa 376347268  OVV - matrika  nám. Míru 62  svitovcova@mukt.cz 
Vítovec Karel Ing. 376347303 ORM - ved. odd. správy majetku nám. Míru 62 kvitovec@mukt.cz
Voráčková Klára Mgr.376347299  OSVZ - kurátor pro děti a mládež Vídeňská 66 kvorackova@mukt.cz 
W
Wirth Vladimír  376347347  OVV - informatik  nám. Míru 62  vwirth@mukt.cz 
Z
Zahálková Lenka Bc. 376347149 OVV - evidence obyvatel Balbínova 59 lzahalkova@mukt.cz

376347204
OVV - podatelna, ohlašovna 
nám. Míru 62

Zedlová Jitka
376347277
sekretariát místostarosty (Ing. Martin Kříž)
Vídeňská 66
jzedlova@mukt.cz
Zeman Josef 376347203 OVV - správce budov, správce tržiště nám. Míru 62 jzeman@mukt.cz
Žáková Ivana Ing. 376347274 vnitřní kontrola nám. Míru 62 izakova@mukt.cz