Akce pořádané v roce 2014

Mikuláš a čerti s dobrovolníky


V pátek 5.12.2014 jsme se s dobrovolníky vedenými Mgr. Toušovou, kteří byli tentokrát jako Mikuláš, andělé a čerti, vydali navštívit Domov pokojného stáří v klatovské Charitě, speciální školu v Hálkově ulici a denní stacionář klatovské Diakonie. Pochvala a odměna pro ty, kteří byli hodní, a varování těm zlobivějším - Mikuláš s anděli a čerty byli dobře informováni :-) V Domově pokojného stáří andělé předali část přáníček vyrobených při Voňavé adventní neděli, obdarovali každého klienta domova.

Voňavá adventní neděle

První adventní neděli dne 30.11.2014 proběhl v sále SŠZP Klatovy již druhý ročník akce Voňavá adventní neděle. Společně jsme zapálili první svíčku na adventním věnci a za doprovodu kulturního programu si návštěvníci mohli vlastnoručně vyzkoušet pletení vánočky, zdobení perníčků, výrobu adventního věnce, carving (vykrajované dekorace z ovoce a zeleniny), výrobu postaviček z kukuřičného šustí, mohli si vyrobit drobný dárek z šišek, z korálků nebo fima, případně si i nějaký další drobný dárek koupit. Vyráběli jsme také přáníčka, a to nejen pro své blízké, pro svou rodinu, ale i pro babičky a dědečky z Domova pokojného stáří a pro seniory, o které pečuje MěÚSS Klatovy. Každý, kdo v neděli přišel, a že jich bylo opravdu hodně, si v srdci domů odnesl i hodně pohody, vánoční atmosféry a radosti.
Fotografie zde

Protidrogová prevence – seminář

Dne 22.10.2014 uspořádal Odbor školství, kultury a cestovního ruchu v rámci projektu Zdravé město pro pedagogy klatovských základních škol k protidrogové prevenci seminář s kpt. Bc. Petrem Procházkou z Národní protidrogové centrály. Kpt. Procházka seznámil účastníky s aktuální situací na drogové scéně v ČR, s platnou legislativou, ale zejména pedagogy upozornil na různá úskalí ve školním prostředí a doporučil jim postupy, které se osvědčily v praxi.

Fotografie z akce

Dětské fórum II – setkání s vedením města

Účastníci březnového Dětského fóra Zdravého města prodiskutovali na setkání dne 20.10.2014 se starostou Klatov Mgr. Rudolfem Salvetrem a politikem Zdravého města a místostarostou Klatov JUDr. Jiřím Štanclem, jak bylo naloženo s výstupy z fóra a co dalšího se chystá. Děti projevily svůj názor a pohled na řešení daných témat. Pan starosta jejich připomínky vítal, ptal se na jejich názor i na další věci, které se v městě řeší, a vyjádřil přesvědčení v pokračování setkávání se v rámci Dětských fór Zdravého města.

Fotografie

Sportovní odpoledne s dobrovolníky

Za spolupráce klatovských dobrovolníků a Zdravého města Klatovy se dne 3.9.2014 uskutečnila již tradiční akce pro seniory a lidi s hendikepem. V tělocvičně Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech byla v rámci sportovního odpoledne připravena stanoviště s rozmanitými disciplínami, např. hod míčkem na pyramidu z plechovek, velké mikádo, kop míčem na branku, puzzle, hod kroužky na cíl a další. Každý účastník podle svých možností, ale vždy s radostí a plným nasazením sbíral „body“ za splnění daného úkolu. Po sportovních výkonech soutěžící spolu poseděli u malého občerstvení.

Fotografie zde

Výstava fotografií z činnosti klatovských dobrovolníků

Dne 4.7.2014 byla v prostorách před kinem Šumava instalována výstava fotografií mapujících činnost klatovských dobrovolníků pod vedením Mgr. Toušové, kteří velmi úzce spolupracují se Zdravým městem Klatovy.

Výstava v kině potrvá po dobu letních prázdnin. Na podzim se přesune do Městské knihovny v Klatovech a bude ještě rozšířena o výstavu výrobků, které senioři a handicapovaní vytvořili v rámci Tvořivých dílen.


Fotografie z instalace zde

Historie a současnost městských parků v Klatovech

Dne 18.6.2014 proběhla tematická poznávací vycházka s názvem Historie a současnost městských parků v Klatovech, odborný výklad veřejnosti podal ředitel Technických služeb Města Klatov pan Peter Pošefka, který spolu s místostarostou a politikem Zdravého města Klatovy JUDr. Jiřím Štanclem odpovídal i na řadu dotazů, a to i k záměrům města do budoucnosti.

Účastníci vyjádřili přání pokračovat ve vycházkách a další realizovat v Mercandiniho sadech.


Fotografie zde

Na jedné lodi

Dne 26.6.2014 jsme se již třetím rokem sešli Na jedné lodi. Cílem této akce je zprostředkovat široké veřejnosti setkání se světem handicapovaných a organizacemi, které jim pomáhají.

S činností těchto organizací se příchozí mohli seznámit u jejich stánků, něco nového se dozvědět a zároveň dostat i cenné rady a doporučení. Mohli si vyzkoušet projít překážkovou dráhu poslepu, jen za pomoci bílé hole, nebo na vozíčku, nebo další činnosti se simulací různého omezení, první pomoc, ale také si jen tak zahrát hry a užít si den. Děti se také navzájem bavily svými vystoupeními ve veselém a zábavném programu. Den na jedné lodi si všechny děti i dospělí báječně užili.


Fotografie zde

Avon pochod Klatovy 2014

Již třetí ročník této charitativní akce se uskutečnil dne 7.6.2014. Patrony klatovského pochodu byli Mgr. Rudolf Salvetr, starosta Města Klatovy, MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., odborná garantka projektu Avon proti rakovině prsu, zakladatelka sítě mammocenter v ČR a klatovská rodačka, a paní Veronika Freimanová, známá a oblíbená herečka.

Pochodu se zúčastnil oproti loňskému ročníku minimálně dvojnásobný počet lidí. Pro účastníky pochodu byl připraven i bohatý doprovodný program na klatovském náměstí a na nádvoří za Černou věží.

Fotografie naleznete zde

Cyklistické závody dětí

Ve dnech 22.5.2014, 5.6.2014 a 19.6.2014 se uskutečnily otevřené závody bez placení startovného pro děti od těch nejmenších (kategorie do 6 let) až po mladší žáky a žákyně.

Tyto závody jsou pro děti příležitostí si zasoutěžit a zároveň si zvyknout potkávat se při sportu a aktivně využívat volný čas.

Fotografie zde

Zkušenosti při nových kulinářských přípravách ve ŠJ

Dne 4.6.2014 v gastroučebně SŠZP v Klatovech odborníci na zdravou výživu a přípravu jídel v gastroprovozech předávali své zkušenosti, podněty a tipy pracovnicím klatovských školních jídelen.

Fotografie z akce naleznete zde

Kampaň ke Dni Země

V průběhu měsíce března proběhla ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Úhlava fotografická soutěž pro děti a mládež na téma Zvířata a zvířátka kolem nás.

Dne 25.4.2014 proběhlo zábavně edukativní dopoledne pro žáky klatovských základních škol. V sále školy přednášeli MVDr. Hlaváč a p. Šeflová o zvířátkách a správném chování se k nim jak doma, tak ve městě nebo ve volné přírodě. Dalšími aktivitami byla prohlídka exotických zvířat i zvířat u nás běžně žijících, dále také ekologicky a zároveň zábavně a hravě zaměřená stanoviště, která pro děti připravila Úhlava o.p.s. a DDM Klatovy.

V sobotu 24.5.2014 se uskutečnilo s Klatovskými dobrovolníky vedenými Mgr. Janou Toušovou čištění Drnového potoka, odpoledne bylo pro účastníky připraveno opékání vuřtů.

Fotografie si můžete prohlédnout zde

Dětské fórum Zdravého města

Dne 27.3.2014 se v sále SŠZP v Klatovech konalo Dětské fórum Zdravého města. Fóra se zúčastnili žáci klatovských základních škol a gymnázia v Klatovech ve věku 12 – 14 let.

Cílem akce bylo zjistit, čeho si děti ve městě všímají, co se jim líbí a co se jim naopak nelíbí. Atmosféra na Dětském fóru byla vynikající. Děti nás velmi potěšily svým zájmem o život ve městě, ale také tím, že spolu uměly diskutovat, zároveň si naslouchat, projevily svůj názor, smysluplně formulovaly výstupy od svého stolu za své téma a kvalitně je prezentovaly na mikrofon před celým fórem.

Fotografie naleznete zde