Akce pořádané v roce 2019

V rámci projektu Zdravého města Klatovy se před bývalým dominikánským klášterem v Plánické ulici v Klatovech uskutečnil v sobotu 14. prosince již devátý ročník Klatovského klášterního bazaru.
V rámci projektu Zdravého města Klatovy proběhlo dne 12.12.2020 předání dárků seniorům pobývajících v Domově pokojného stáří Naší Paní ve Václavské ulici v Klatovech.
První adventní neděle připadla letos na 1. prosince. Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město uspořádalo ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a potravinářskou již tradiční a velmi oblíbenou akci s názvem „Voňavá adventní neděle“. Všechny přítomné přivítala vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Ing. Alena Kunešová, dále ředitel Střední školy zemědělské a potravinářské Ing. Vladislav Smolík a místostarosta města Klatov Ing. Martin Kříž, který společně s dětmi zapálil první svíčku na adventním věnci.
Město Klatovy v rámci projektu Klatovy Zdravé město a MA 21 uspořádalo 7. října 2019 v budově Městského úřadu v Klatovech, v zasedací místnosti Vídeňská 66, vzdělávací seminář na téma „Udržitelný rozvoj a místní Agenda 21“.
(09.07.19)
Dne 8. dubna 2019 se v rámci projektu Zdravé město Klatovy a MA21 uskutečnila zábavná akce pro děti nazvaná "Den Země". Tentokrát se jí zúčastnili žáci 3. ročníků ze Základní školy Klatovy, Tolstého 765.
V rámci Mezinárodního dne rodiny uspořádalo Zdravé město Klatovy a MA21 dne 14. května 2019 na náměstí Míru koncert Ústřední hudby Armády České republiky se známými a vynikajícími sólisty Radkou Fišarovou, Lucií Silkenovou a Martinem Chodúrem.
V rámci projektu Zdravého města Klatovy a ve spolupráci se Základními školami Klatovy, Tolstého 765 a Klatovy, Plánická ul. 194, se ve středu 26. června 2019 uskutečnil v Hostašových sadech již druhý ročník akce nazvané „Táhneme za jeden provaz“. Tato akce byla zaměřena na sblížení zdravých dětí s dětmi jakkoliv handicapovanými a to jakéhokoliv věku.
Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město a místní Agendy 21 uspořádalo dne 10. června 2019 Diskuzní fórum Zdravého města Klatovy. Konalo se již tradičně v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech a zúčastnilo se ho celkem 40 lidí. Akci zahájila vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu a koordinátorka Zdravého města Klatovy Ing. Alena Kunešová společně s místostarostou města Klatov a politikem Zdravého města Ing. Martinem Křížem.
V rámci projektu Zdravého města Klatovy a MA21 se dne 21. června 2019 uskutečnilo školní fórum na Základní škole Klatovy, Plánická ul. 194. Fórum proběhlo pod odborným vedením již samotných učitelů ze zdejší školy.
V sobotu 8. června 2019 se v rámci projektu Zdravého města Klatovy a MA21 a za podpory Plzeňského kraje uskutečnil v Klatovech již 8. ročník Avon pochodu za zdravá prsa. Patrony pochodu byly MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., odborná garantka projektu Avon za zdravá prsa, zakladatelka sítě mammocenter v ČR a klatovská rodačka a s ní také oblíbená herečka Veronika Freimannová.
Dne 30.04.2019 se v rámci projektu Zdravého města Klatovy a MA21 uskutečnil již druhý ročník školního fóra na Masarykově základní škole Klatovy, tř. Národních mučedníků 185. Školní fórum vedl pan Mgr. Petr Hermann, předseda Národní sítě Zdravých měst ČR.
Dne 5. března 2019 se v rámci projektu Zdravého města Klatovy konal již druhý ročník školního fóra na Základní škole Klatovy, Čapkova ul. 126. Tentokrát fórum vedli již sami kantoři.
V rámci projektu Zdravého města Klatovy a MA21 proběhl dne 13.03.2019 již druhý ročník školního fóra na Základní škole Klatovy, Tolstého 765.
Na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu proběhl dne 12.03.2019 seminář na téma „zdravé jídlo“ pro vedoucí školních jídelen základních a mateřských škol v Klatovech.