Akce pořádané v roce 2013

Změna koordinátorky

V listopadu 2013 došlo k předání agendy Zdravého města z působnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví do působnosti odboru školství, kultury a cestovního ruchu. Na základě usnesení rady města se od 1. 11. 2013 koordinátorkou projektu Zdravé město stala Ing. Gabriela Lavičková. Předání mezi OSVZ a OŠKCR proběhlo 11. 11. 2013 a 20. 11. 2013. Politikem Zdravého města je stále první místostarosta města Klatovy JUDr. Jiří Štancl.

Kontaktní údaje:

JUDr. Jiří Štancl
místostarosta a
politik Zdravého města Klatovy
nám. Míru 66
339 01 Klatovy
jstancl@mukt.cz
tel.:+420376347277
mob.:+4207777773661

Ing. Gabriela Lavičková
referent úseku školství MěÚ Klatovy
a koordinátor projektu Zdravé město
nám. Míru 62/I
339 20 Klatovy
glavickova@mukt.cz
tel.:+420376347130
mob.:+420731650029

Voňavé adventní odpoledne

První adventní neděli dne 1.12.2013 si návštěvníci užili odpoledne v duchu Vánoc. Děti z MŠ Máchova ulice vystoupily s pásmem vánočních koled a písní, zapálili jsme první svíčku na adventním věnci, všichni si mohli vyzkoušet pletení vánočky, zdobení perníčků, seznámili jsme se s klatovskými vánočními zvyklostními předměty, jejich zhotovováním a symbolikou, děti si mohli vyrobit jednoduché ozdoby na vánoční stromek. Jeden vánoční stromeček děti nazdobili pro děti v Azylovém domě.


Čert a Mikuláš s dobrovolníky

Čtvrtek 5.12.2013 byl ve znamení Mikuláše, čertů a andělů, kterými se stali na dnešní den klatovští dobrovolníci. S nadílkou, radostí, úsměvem nebo i s řinčením řetězů, pokud bylo potřeba, navštívili klatovské mateřské školy, speciální ZŠ v Hálkově ulici, Domov pokojného stáří a Azylový dům v Klatovech. K navození vánoční atmosféry přispěl i vánoční stromek, který nazdobili děti první adventní neděli při Voňavém adventním odpoledni a který Mikuláš s anděli a čerty předali dětem v azylovém domě.


Dobročinný vánoční bazar

Konal se dne 14.12.2013. Výtěžek z prodeje a dražby darovaných předmětů bude použit na rekonstrukci veřejně přístupné zahrady DDM v Klatovech a na speciální pomůcky pro tři těžce handicapované děti, které půjdou v příštím školním roce do školy.

Ing. Gabriela Lavičková
koordinátorka projektu Zdravé město


Evropský týden mobility

V rámci projektu Zdravé město Klatovy se v týdnu od 16.-22.9.2013 uskutečnil Evropský týden mobility. I přes nepřízeň počasí, která během téměř celého tohoto týdne panovala, se uskutečnila ve čtvrtek 19.9.2013 vyjížďka na kolech do okolí Klatov. Vyjížďku připravil Odbor životního prostředí MěÚ Klatovy a sraz účastníků byl v 15,00hod. před klatovskou radnicí.
Další akcí, které přálo počasí, byla dne 21.9.2013 procházka po trase Klatovského vycházkového okruhu . Sraz účastníků, kteří se přišli naučit techniku chůze Nordic walking, byl ve 14,00hod. před restaurací Kolonáda v Mercandinových sadech.

Bc. Hana Křivohlavá
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
MěÚ Klatovy


Na jedné lodi“ dne 27.6.2013

Projít poslepu bytem, na elektrickém vozítku zvládnout slalom či se zavázanýma očima zasáhnout slepeckou holí kuželky – i to si mohli vyzkoušet návštěvníci akce „Na jedné lodi“ ve čtvrtek, dne 27. 6. 2013. Během celého dne se na podiu střídaly děti z klatovských mateřských škol, základních škol s klienty z Domova pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici n.Úhlavou. Velice bezprostřední byla vystoupení žáků Základní školy Hálkova ulice v Klatovech a Dětského domova se školou v Měcholupech. Celé náměstí roztančily hudební skupiny Bengál ze Spáleného Poříčí, Strip Dolls a taneční skupina The Colors.
Zároveň probíhaly soutěže ve stáncích organizací, které nabízejí své služby a výrobky handicapovaným a dostaly tímto způsobem možnost se představit široké veřejnosti.

Velký zájem byl o stanoviště praktických ukázek, kde už jen usednout na invalidní vozík a zkusit si projet trasu plnou překážek, stálo dost odvahy. Smyslem naší akce bylo propojit svět zdravých se světem handicapovaných a vést k větší ohleduplnosti a vzájemné toleranci. V letošním roce se konal již druhý ročník „Na jedné lodi“, což bylo znát i na návštěvnosti, letos už si na akci našla cestu i široká veřejnost.

Celá akce se konala v rámci projektu Zdravé město Klatovy za finanční podpory Nadace ČEZ, dobrovolníků ze Střední školy zemědělské a potravinářské a Gymnázia v Klatovech, Spolku Beseda o.s., velkým nasazením přispěly PAMK a Střední zdravotnická škola v Klatovech a další prostředky zdarma zapůjčil Hasičský záchranný sbor Klatovy a Policie ČR v Klatovech. Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem do celého dne zapojili a zároveň i našim návštěvníkům.

Fotografie z obou akcí najdete na webových stránkách Města Klatovy ve fotogalerii a filmový záznam můžete shlédnout na www.filmpro.cz.


Den s Lesy České republiky

Nejen zvuky jelena se ozývaly na Hůrce dne 20. 6. 2013, kdy se zde uskutečnil v rámci projektu Zdravé město Klatovy „Den s lesy České republiky“ pro žáky 4. ročníků klatovských základních škol.

Po celý den zde děti měly možnost si vyzkoušet nejprve svoji zručnost a dovednost při řezání dříví, skládání dřevěných puzzlů, zatloukání hřebíků, házení šiškou na cíl, ale i střelbě na terč. Na naučné stezce získaly informace o životě zvířat v lese, ošetřování stromů, prevenci proti kůrovci a prošly se po pocitovém chodníku. Následovaly ukázky práce kočího s koněm a lesního dělníka s motorovou pilou. Na závěr celého dne dostávalo skoro všech 250 dětí ceny a rozloučení probíhalo za zvuku lesních rohů.

Náš dík patří Lesům města Klatov, které zapůjčily prostor lesoparku Hůrka.

Děkuji tímto všem lesním pedagogům a pracovníkům Lesů ČR z lesní správy Klatovy a Plzeňského kraje za přípravu a organizaci jak této akce, tak i hodiny lesní pedagogiky, které v rámci našeho partnerství probíhají v klatovských mateřských a základních školách.

Zpráva o 2. Avon pochodu v Klatovech dne 1.6.2013

I přes nepříznivé počasí se na letošní 2. Avon pochod v Klatovech dne 1.6.2013 zaregistrovalo celkem 289 účastníků. Naším cílem bylo zvýšit informovanost o možnosti prevenci rakoviny prsu a následné péči žen, které již touto nemocí onemocněly.
Akce byla pořádána v rámci projektu Zdravé město za finanční podpory Plzeňského kraje a pod patronací paní primářky MUDr. Mirky Skovajsové – zakladatelky Mammocenter v České republice a pana starosty Mgr. R. Salvetra. Paní primářka s radostí konstatovala, že díky prevenci a větší informovanosti nejen žen, ale i celé společnosti, klesá počet úmrtí na rakovinu prsu.
Čestným hostem byla paní Veronika Freimanová – držitelka ceny Týtý 2012 v kategorii herečka, která s námi prošla celou trasu z nám. Míru až po Mercandinovy sady.

O svých službách onkologickým pacientům informoval zástupce Mammocentra v Klatovech MuDr. M. Chroust, paní I.Lenerová ze spolku Beseda pro onkologicky nemocné pacienty a i paní Marcela Španková z organizace Mammahelp Plzeň.
V dopoledním programu zahrála skupina Pilouni, následovaly malé mažoretky z Mini Dolls, celé náměstí roztančili manželé Germanovi s ukázkou brazilské samby a následovalo neméně žhavé taneční vystoupení z muzikálu „Mamma Mia“ v podání TJ Sokola a ČČK Dolany.
Účastníky pozdravila i PR manažerka Avon Cosmetics pro Českou a Slovenskou republiku, která ocenila odvahu Klatov, se kterou jsme se pustili v loňském roce do pořádání 1. Ročníku Avon pochodu. Spustili jsme lavinu podobných akcí po celé republice, které jsou vítány, neboť čím více žen se preventivně nechá vyšetřit, tím více potenciálních zachráněných.

Již v silném dešti pokračoval odpolední program v Mercandinových sadech, kde zatančily děti z Klatovských školek, následovaly břišní tanečnice ze skupiny Layla a všechny návštěvníky překvapili ukázkou své činnosti malí hasiči z Točníka, kteří předvedli plnohodnotný zásah. Závěr sobotního odpoledne patřil hudební skupině TENDR.

Bohužel se nevyužilo lanové centrum a i herní stanoviště připravená obětavě ze strany DDM a Pionýrské skupiny Tuláci.

Celým dnem nás provázel Jirka Pelnář a mediálním partnerem bylo rádio FM Plus.
Velké poděkování patří Vám všem, kteří jste přišli a podpořili naši akci jakýmkoliv způsobem a samozřejmě dobrovolníkům, kteří obětavě pomáhali jak při přípravě, tak i při vlastním průběhu celého dne.

Fotky z akce

Akce Den pro Zemi/ Vítání jara dne 23.3.2013
Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

dne 23.3.2013 proběhl v Dominikánském klášteře již druhý ročník akce „Den pro Zemi – Vítání jara v rámci projektu Zdravé město Klatovy.
Tradičně, stejně jako v loňském roce si návštěvníci mohli nabarvit vajíčka, vyrobit píšťalku nebo košíček z pedigu na vajíčka. Dále si mohli vyzkoušet výrobu vitráží s jarní tématikou, zápichů z proutí, papíru, ozdobit perníčky a podobně. Velice jsme ocenili, že naši lektoři – MVDr. V. Brand a Mgr. V. Zwiefelhofer reagovali na nepříznivé a mrazivé počasí před celou akcí a připravili si výrobu píšťalek letos pro změnu z bezu a naši nejmenší nepřišli o tuto skoro již zapomenutou aktivitu.
Na všech stanovištích bylo již od rána plno a střídali se zde děti i dospělí. Naším cílem bylo, aby především děti se naučily techniky, se kterými se již jen tak nesetkají a tradiční velikonoční zvyky se takto předávaly na mladší generaci.
V rámci „Dne pro Zemi“ si návštěvníci po celý den vyzkoušeli třídění odpadů a odpovídali na krátké otázky, týkající se přírody. Fotografie z celé akce najdete zde.

Během měsíce února byla vyhlášena fotografická soutěž pro děti a mládež pod názvem „Přírodní krásy Klatovska“,organizovaná ve spolupráci s Úhlavou o.p.s.
Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích a bylo opravdu velmi těžké vybrat nekrásnější fotografie.
Nakonec byly ohodnoceny práce následujících mladých fotografů :

Kategorie 4-11 let :
1.místo : Jako kůl v plotě / Andrea Hnojská
2.místo : Jaro jetu / Lea Maria Begerl
3.místo : Přírodní perspektiva / Vojtěch Klimeš
Cenu pro nejmladšího účastníka získala čtyřletá Jolanka Faustová

Kategorie 12-14 let :
1.místo : Jehličí v ohni slunce / Marek Šůs
2.místo : Barevné listí / Diana Hušková
3.místo : Zimní běh/ Anna Rubášová
Uznání poroty získal Jiří Sivák ze ZŠ Hálkova ulice za fotografii „Západ slunce nad Plánickou ulicí „

Kategorie 15-19 let :
1.místo : Pole za městem / Tereza Vystrčilová
2.místo : Letní nádech / Lucie Jeřábková
3.místo : Beruška / Anna Červeňáková
Uznání poroty získala Tereza Růžičková za fotografii „Chrpa hradní „
Vítězkou internetového hlasování byla Tereza Vystrčilová s fotografií „ Drnový potok“


Vítězné fotografie jsou vystaveny od 8.4.2013 ve vstupním prostoru klatovské radnice následně v kině Šumava.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli jak na přípravě, tak i na průběhu celé akce, dále účastníkům fotografické soutěže a především návštěvníkům, kteří po celý den projevovali velký zájem o všechny aktivity.

Den pro Zemi - Vítání jara dne 23.3.2013 od 9.00 - 15.00 hodin v Dominikánském klášteře, Plánická 174, Klatovy

Přijďte si s námi připomenout velikonoční tradice v rámci projektu Zdravé město Klatovy.
Každý si může zkusit uplést pomlázku, nabarvit vajíčka, vyrobit píšťalku, košíček z pedigu nebo drobné předměty s jarní tématikou.
Součástí akce je vyhodnocení fotografické soutěže „Přírodní krásy Klatovska“, která je pořádána ve spolupráci s Úhlavou o.p.s.
V rámci Dne pro Zemi si můžete vyzkoušet správné třídění odpadu a nebo zodpovědět pár soutěžních otázek.
Drobné předměty bude nabízet k prodeji Oblastní Charita Klatovy a další.
Plakát najdete zde

Těšíme se na Vás !
Vstupné je zdarma
Kde : Dominikánský klášter Klatovy, Plánická 174
Kdy : 23.3.2013 od 9.00 hodin
do 15.00 hodin

Partneři:
Úhlava o.p.s., Beseda o.s.,Lektorky ze SZPŠ v Klatovech pod vedením Mgr.J.Toušové,Dobrovolníci ze SZPŠ a Gymnázia v Klatovech,DDM Klatovy Oblastní Charita Klatovy,Mgr.J.Lojdová, MVDr.V.Brand,Mgr.V.Zwiefelhofer, manželé Vítovcovi a další…

Den pro Zemi – Vítání jara
Zdravé město Klatovy ve spolupráci s Úhlavou p.p.s. pořádají již 2. ročník fotosoutěže pro děti a mládež v rámci "Dne pro Zemi - Vítání jara 2013".
Podmínky fotosoutěže a kontakty pro příjem fotografií najdete v přiloženém plakátu.


Den s lesy České republiky - 20.6.2013

Nejen zvuky jelena se ozývaly na Hůrce dne 20. 6. 2013, kdy se zde uskutečnil v rámci projektu Zdravé město Klatovy „Den s lesy České republiky“ pro žáky 4. ročníků klatovských základních škol. Po celý den zde děti měly možnost si vyzkoušet nejprve svoji zručnost a dovednost při řezání dříví,
skládání dřevěných puzzlů, zatloukání hřebíků, házení šiškou na cíl, ale i střelbě na terč. Na naučné stezce získaly informace o životě zvířat v lese, ošetřování stromů, prevenci proti kůrovci a prošly se po pocitovém chodníku. Následovaly ukázky práce kočího s koněm a lesního dělníka s motorovou
pilou. Na závěr celého dne dostávalo skoro všech 250 dětí ceny a rozloučení probíhalo za zvuku lesních rohů.

Náš dík patří Lesům města Klatov, které zapůjčily prostor lesoparku Hůrka.

Děkuji tímto všem lesním pedagogům a pracovníkům Lesů ČR z lesní správy Klatovy a Plzeňského kraje za přípravu a organizaci jak této akce, tak i hodiny lesní pedagogiky, které v rámci našeho partnerství probíhají v klatovských mateřských a základních školách.

Více informací: tisková zpráva


Na jedné lodi - 27.6.2013

Projít poslepu bytem, na elektrickém vozítku zvládnout slalom či se zavázanýma očima zasáhnout slepeckou holí kuželky – i to si mohli vyzkoušet návštěvníci akce „Na jedné lodi“ ve čtvrtek, dne 27. 6. 2013. Během celého dne se na podiu střídaly děti z klatovských mateřských škol, základních škol s klienty z Domova pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici n.Úhlavou. Velice bezprostřední byla vystoupení žáků Základní školy Hálkova ulice v Klatovech a Dětského domova se školou v Měcholupech. Celé náměstí roztančily hudební skupiny Bengál ze Spáleného Poříčí, Strip Dolls a taneční skupina The Colors.

Zároveň probíhaly soutěže ve stáncích organizací, které nabízejí své služby a výrobky handicapovaným a dostaly tímto způsobem možnost se představit široké veřejnosti. Velký zájem byl o stanoviště praktických ukázek, kde už jen usednout na invalidní vozík a zkusit si projet trasu plnou překážek, stálo dost odvahy. Smyslem naší akce bylo propojit svět zdravých se světem handicapovaných a vést k větší ohleduplnosti a vzájemné toleranci. V letošním roce se konal již druhý ročník „Na jedné lodi“, což bylo znát i na návštěvnosti, letos už si na akci našla cestu i široká veřejnost. Celá akce se konala v rámci projektu Zdravé město Klatovy za finanční podpory Nadace ČEZ, dobrovolníků ze Střední školy zemědělské a potravinářské a Gymnázia v Klatovech,

Spolku Beseda o.s., velkým nasazením přispěly PAMK a Střední zdravotnická škola v Klatovech a další prostředky zdarma zapůjčil Hasičský záchranný sbor Klatovy a Policie ČR v Klatovech. Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem do celého dne zapojili a zároveň i našim návštěvníkům.
Fotografie z obou akcí najdete na webových stránkách Města Klatovy ve fotogalerii a filmový záznam můžete shlédnout na www.filmpro.cz.

Více informací: tisková zpráva z akce