Akce pořádané v roce 2015

Týden pro zdraví

Studenti SZŠ si pro své mladší kamarády z MŠ a ZŠ připravili ve dnech 23.2.-27.2.2015 cyklus přednášek a seminářů na téma: Kouření, Zdravá výživa a poruchy příjmu potravy, První pomoc, AIDS, Zdravé zoubky.

Drogy a jejich následky

Dne 8.4.2015 uspořádal Odbor školství, kultury a cestovního ruchu společně s Policií ČR v rámci projektu Zdravé město pro pedagogy klatovských základních a středních škol k protidrogové prevenci opakovaný seminář s kpt. Bc. Petrem Procházkou z Národní protidrogové centrály. Kpt. Procházka seznámil účastníky s aktuální situací na drogové scéně v ČR, s platnou legislativou, ale zejména pedagogy upozornil na různá úskalí ve školním prostředí a doporučil jim postupy, které se osvědčily v praxi.

Den pro Zemi

V průběhu dubna proběhla ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Úhlava fotografická soutěž pro děti a mládež na téma Půda.

Dne 21.4.2015 proběhlo zábavně edukativní dopoledne pro žáky klatovských základních škol. V sále školy přednášeli MVDr. Hlaváč a p. Šeflová o zvířátkách a správném chování se k nim jak doma, tak ve městě nebo ve volné přírodě. Dalšími aktivitami byla prohlídka exotických zvířat i zvířat u nás běžně žijících, dále také ekologicky a zároveň zábavně a hravě zaměřená stanoviště, která pro děti připravila Úhlava o.p.s. a DDM Klatovy.

Vyhodnocení fotografické soutěže a odměnění vítězů se uskutečnilo 9.5. v rámci akce Zahájení turistické sezóny 2015.

Klikněte pro zobrazení původního (velkého) obrázku

Avon pochod

4. AVON pochod proti rakovině prsu v Klatovech, 30.5.2015

Již čtvrtý ročník této charitativní akce se uskutečnil dne 30.5.2015. Patrony klatovského pochodu byli Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města Klatovy, MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., odborná garantka projektu Avon proti rakovině prsu, zakladatelka sítě mammocenter v ČR a klatovská rodačka, paní Veronika Freimanová, známá a oblíbená herečka a ing. Milena Stárková, radní PK

Další fotografie

Klikněte pro zobrazení původního (velkého) obrázku

Na jedné lodi

Dne 19.6.2015 jsme se již čtvrtým rokem sešli Na jedné lodi. Cílem této akce je zprostředkovat široké veřejnosti setkání se světem handicapovaných a organizacemi, které jim pomáhají. S činností těchto organizací se příchozí mohli seznámit u jejich stánků, něco nového se dozvědět a zároveň dostat i cenné rady a doporučení. Mohli si vyzkoušet projít překážkovou dráhu poslepu, jen za pomoci bílé hole, nebo na vozíčku, nebo další činnosti se simulací různého omezení, první pomoc, ale také si jen tak zahrát hry a užít si den. Děti se také navzájem bavily svými vystoupeními ve veselém a zábavném programu. Den na jedné lodi si všechny děti i dospělí báječně užili. Vyvrcholením akce byl koncert hudební skupiny THE TAP TAP. Poděkování zaslouží všechny organizace, které se zúčastnily a prezentovaly svojí činnost, ale i další dobrovolníci, kteří se na organizaci podíleli.

další fotografie zde

Den pro Světlušku

Nadační fond Českého rozhlasu a město Klatovy v rámci projektu Zdravé město uspořádaly 10.9. 2015 akci na pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem i dospělým v ČR. Během celého dne si mohli žáci klatovských škol před kulturním domem vyzkoušet pomůcky pro nevidomé, zasoutěžit si, navštívit výtvarný koutek nebo se podílet na výtvarném díle pro Světlušku. Od 15 hodin se uskutečnila show Rádia junior.

Zdravý životní styl, zdravá strava

Seminář zaměřený hlavně na zdravou stravu a přípravu jídel ve školních jídelnách se uskutečnil 6.10. 2015 pro vedoucí škol. jídelen. Lektorkou a odbornou poradkyní byla MUDr. Eva Nová z KHS Plzeň.

Klikněte pro zobrazení původního (velkého) obrázku

Voňavá adventní neděle

První adventní neděli dne 29. 11. 2015 proběhl v sále SŠZP Klatovy již třetí ročník akce Voňavá adventní neděle. Návštěvníci akce mohli vidět případně si i zkusit výrobu adventních věnců a vánočních svícnů, různých ozdob, zdobení perníčků nebo třeba pletení vánočky. Vystoupily zde děti s pásmem koled a písní, zapálili jsme první svíčku na adventním věnci a nakonec zazpíval pěvecký sbor Seniorky.

Další fotografie zde

 

Mikuláš a čerti s dobrovolníky

V pátek 4.12.2015 se vydali dobrovolníci neboli Mikuláš, čerti a andělé navštívit MŠ Sluníčko, Domov pokojného stáří v klatovské Charitě, speciální školu v Hálkově ulici a denní stacionář klatovské Diakonie. Dobrovolníci pod vedením Mgr. Jany Toušové podělili hodné a zlobivé postrašili. Ti odvážní se s nimi i vyfotili.

Klatovský klášterní bazar

Dne 12. 12. 2015 se konal před bývalým dominikánským klášterem již 5. ročník Klatovského vánočního bazaru. Jedná se o charitativní akci, jejíž výtěžek z prodaných předmětů a dražby zajímavých věcí vždy pomohl nějakému projektu ve městě. Výtěžek z tohoto ročníku bude věnován na nákup polohovacích lůžek pro seniory v Domově pokojného stáří v Klatovech. Součástí akce byla soutěž o nejlepší „vánoční nepečené cukroví". Všichni zúčastnění mohli strávit příjemné předvánoční chvíle, poslechnout si vánoční koledy, ochutnat svařené víno a domácí polévku.

Další fotografie zde