Akce pořádané v roce 2016


Zdravá výživa

Seminář zaměřený hlavně na zdravou stravu a přípravu jídel ve školních
jídelnách se uskutečnil dne 1. 2. 2016. Zúčastnili se vedoucí školních jídelen a ředitelé škol.

Další fotografie jsou zde


Den Země

V pátek dne 11. 3. 2016 proběhlo zábavně edukativní dopoledne pro žáky klatovských základních škol. V areálu Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech byla pro děti připravena ve spolupráci s Úhlavou, o. p. s. a Střední školou zemědělskou a potravinářskou zajímavá stanoviště. Děti mohly vidět hned několik druhů hadů a pavouků v učebnách školy, domácí zvířata na zahradě školy a ve skleníku exotická zvířata. V prostorách Domova mládeže SŠZP bylo pro děti připraveno stanoviště „Rostlinné tvořeníčko“, kde si osázely květináče s bylinkami a s jarní květenou. Ty si poté mohly odnést a ozdobit si jimi svou třídu.

Další fotografie jsou zdeProtidrogový vlak v Klatovech

Ve dnech 22. a 23. 4. 2016 byl na vlakovém nádraží v Klatovech Protidrogový vlak „Revolution Train“. Vlak navštívily téměř všechny klatovské základní i střední školy a v sobotu 23. 4. byl zpřístupněn veřejnosti. Jedná se unikátní projekt protidrogové prevence založený na smyslovém prožitku a interaktivitě. Je unikátním nástrojem, který rozšiřuje dosavadní přístupy a metody primární protidrogové prevence a umožňuje zcela nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny - především děti a mládež ve věku 10 - 17 let. Cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální drogy. Součástí projektu je sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence.

Plakát

Tisková zpráva Klatovy


Fórum Zdravého města
Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město a místní Agendy 21 uspořádalo dne 27. dubna 2016 Fórum Zdravého města Klatovy. V sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech přivítal starosta města Mgr. Rudolf Salvetr 59 účastníků, kteří přišli diskutovat o aktuálních problémech města. V úvodu fóra představil místostarosta Ing. Martin Kříž Zdravé město Klatovy, seznámil všechny přítomné s programem fóra a představil diskuzní témata a garanty osmi tematických pracovních skupin. Celé setkání moderovala odborná facilitátorka a zástupkyně Národní sítě Zdravých měst ČR (dále jen NSZM), Ing. Dana Diváková. Klatovské fórum podpořili svou účastí také ředitel NSZM Ing. Petr Švec a předseda NSZM Mgr. Petr Hermann. Účastníci fóra diskutovali v tematických skupinách především o problémech, které jsou v dané oblasti z jejich pohledu nejdůležitější. Mluvčí jednotlivých skupin pak přítomným účastníkům fóra představili dva problémy, které byly během diskuze vyhodnoceny jako nejpalčivější v dané oblasti života ve městě. Poté byly problémy seřazeny formou plebiscitu do seznamu tzv. „13P“. Více informací v přiložené tiskové zprávě.

Další fotografie jsou zde

Anketa

Témata, která účastníci s garantem zformovali a která byla přítomnými označena jako nejaktuálnější, jsou dále předmětem ověřovací ankety - každý občan může vyplnit pouze jeden anketní lístek. (V prostředí Internet Exploreru lze vyplnit a odeslat přímo z prohlížeče, u ostatních prohlížečů - Firefox, Opera, Chrome - je nutné anketní lístek uložit do PC a z něj odeslat. V případě problémů s odesláním před odesílací tlačítko ve formuláři postupujte tak, že formulář pošlete jako přílohu v mailu na mjarosik@mukt.cz).

Avon pochod

Již pátý ročník této charitativní akce se uskutečnil dne 28. 5. 2016. Patrony klatovského pochodu byli Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města Klatovy a MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., odborná garantka projektu Avon proti rakovině prsu, zakladatelka sítě mammocenter v ČR a klatovská rodačka. Dalšími hosty byly Eva Knappová, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, Lenka Nádvorníková, oblastní manažerka fi AVON cosmetics a Ing. Milena Stárková, radní Plzeňského kraje. Pro účastníky pochodu byl na klatovském náměstí připraven bohatý doprovodný program. Mohli zhlédnout dvě taneční vystoupení skupiny Modern dance studio, TO při ZUŠ J. Kličky v Klatovech a tanečnic DANCE STARS při DDM v Klatovech. Dále si mohli užít dva koncerty,
a to Mariana Vojtka a Martina Maxy. Na akci byla představena činnost Mammocentra v Klatovech MUDr. Milošem Chroustem, dále Klatovského okrašlovacího spolku Mgr. Pavlou Mikulášovou, spolku Beseda Ivou Lenerovou a plzeňského Mammahelpu Bc. Ivanou Chvojkovou.

Další fotografie jsou zde

Na jedné lodi

Dne 24. 6. 2016 jsme se již pátým rokem sešli Na jedné lodi na klatovském náměstí. Cílem této akce je zprostředkovat široké veřejnosti setkání se světem handicapovaných a organizacemi, které jim pomáhají. Během dne vystoupily ZŠ Masarykova, ZŠ a MŠ Hálkova, Dětský domov se školou Měcholupy, Taneční oddělení při ZUŠ Klatovy, Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou. Vrcholem byl koncert Jaroslava Uhlíře. S činností těchto organizací se příchozí mohli seznámit u jejich stánků, něco nového se dozvědět a zároveň dostat i cenné rady a doporučení. Mohli si vyzkoušet projet překážkovou dráhu na vozíčku nebo další činnosti se simulací různého omezení, ale také si jen tak zahrát hry. Během dne vystoupily ZŠ Masarykova, ZŠ a MŠ Hálkova, Dětský domov se školou Měcholupy, Taneční oddělení při ZUŠ Klatovy, Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou. Vrcholem byl koncert Jaroslava Uhlíře.

Další fotografie jsou zde

Zdravá strava ve školních jídelnách

Dne 20. 9. 2016 se uskutečnilo setkání vedoucích klatovských jídelen při ZŠ a MŠ Klatovy. Přítomní vedoucí jednali o správném stravování ve školních jídelnách, předávali si své zkušenosti v zavádění zdravé výživy do školních jídelen. K nahlédnutí byly k dispozici příručky vydané v rámci komplexního projektu podpory správné výživy na školách "Vím, co jím a piju" a také nutriční doporučení ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši "Rádce školní jídelny 1 a 2".

Akreditovaný vzdělávací seminář NSZM ČR

Dne 14. 10. 2016 se uskutečnil akreditovaný seminář vedený NSZM ČR s názvem „Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života“. Školení vedl ředitel NSZM ČR Ing. Petr Švec. Celkem se zúčastnilo 17 lidí z řad úředníků a ředitelů příspěvkových organizací města Klatovy. Školení se konalo v budově Městského úřadu Klatovy, Vídeňská 66 v zasedací místnosti a proběhlo v rámci projektu Zdravé město a MA21 Klatovy. Ing. Petr Švec seznámil přítomné s tématem udržitelného rozvoje a aktivitami jiných Zdravých měst (Litoměřice, Chrudim, …) jako příklad správného vedení Místní agendy a Zdravých měst.


Voňavá adventní neděle

První adventní neděli, 27. 11. 2016, proběhl v sále SŠZP Klatovy již čtvrtý ročník akce Voňavá adventní neděle. Návštěvníci akce mohli vidět případně si i zkusit výrobu adventních věnců a svícnů, různých ozdob, zdobení perníčků nebo třeba pletení vánočky. Vystoupily zde děti z MŠ Studentská a MŠ Máchova s pásmem koled a písní, se kterými jsme společně zapálili první svíčku na adventním věnci. Program zpestřil svým vystoupením pohádkový kouzelník Artin. Dále vystoupil kytarový soubor z DDM Klatovy, pohádku Příběh o vánoční hvězdě nacvičily děti z LDO ZUŠ J. Kličky Klatovy a vystoupila děvčata z TO ZUŠ J. Kličky. Nakonec zahrála kapela Úhlavanka. Přítomní lidé se mohli zapojit do dobré věci a splnit přání klientům Oblastní charity Klatovy. Celkem měli možnost vybírat z 57 přání. Dárky poté nosili do Informačního centra Města Klatovy, někteří připsali i kráná přání a nějaký dárek navíc. Jsme velice rádi, že se přání podařila splnit všechna. Děkujeme všem, kteří se zapojili a potěšili tak osamělého člověka.


Mikuláš a čerti s dobrovolníky

V pondělí 5. 12. 2016 se vydali dobrovolníci neboli Mikuláš, čerti a andělé navštívit školky Sluníčko a Karafiát, Domov pokojného stáří Naší Paní, kde navštěvovali klienty na pokojích. Poté podělili žáky v MŠ a ZŠ v Hálkově ulici a v neposlední řadě děti z rodin, které žijí v Azylovém domě v Klatovech. Dobrovolníci pod vedením Mgr. Jany Toušové podělili hodné a zlobivé postrašili. Ti odvážní se s nimi i vyfotili.

Klatovský klášterní bazar

Dne 10. 12. 2016 se konal před bývalým dominikánským klášterem již 6. ročník Klatovského klášterního bazaru. Jedná se o charitativní akci, jejíž výtěžek z prodaných předmětů a dražby zajímavých věcí vždy pomohl nějakému projektu ve městě Klatovy. Výtěžek z tohoto ročníku bude věnován na vybavení dílny pro mužské klienty klatovského stacionáře Diakonie CČE v Klatovech. Součástí akce byla soutěž o nejlepší „vánoční ořechové cukroví". Všichni zúčastnění mohli strávit příjemné předvánoční chvíle, poslechnout si vánoční koledy, ochutnat svařené víno a domácí polévku.

Město Klatovy plní přání klientům Oblastní charity Klatovy

Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město ve spolupráci s Oblastní charitou Klatovy a širokou veřejností splnili přání seniorům, o které se stará Oblastní charita Klatovy. Na akci Voňavá adventní neděle měli lidé možnost vybrat si z 57 přání. Dárky nosili lidé do Informačního centra Města Klatov do pátku 9. 12. 2016. Někteří připsali i krásná věnování. Přání se splnila všechna, a tak všem dárcům děkujeme za jejich štědrost. Je hezké vědět, že jsou mezi námi lidé, kteří myslí na druhé.

Videoreportáž z předávání: https://www.youtube.com/watch?v=DxUWOWufR3I


Zdravá výživa

Seminář zaměřený hlavně na zdravou stravu a přípravu jídel ve školních
jídelnách se uskutečnil dne 1. 2. 2016. Zúčastnili se vedoucí školních jídelen a ředitelé škol.

Další fotografie jsou zde


Den Země

V pátek dne 11. 3. 2016 proběhlo zábavně edukativní dopoledne pro žáky klatovských základních škol. V areálu Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech byla pro děti připravena ve spolupráci s Úhlavou, o. p. s. a Střední školou zemědělskou a potravinářskou zajímavá stanoviště. Děti mohly vidět hned několik druhů hadů a pavouků v učebnách školy, domácí zvířata na zahradě školy a ve skleníku exotická zvířata. V prostorách Domova mládeže SŠZP bylo pro děti připraveno stanoviště „Rostlinné tvořeníčko“, kde si osázely květináče s bylinkami a s jarní květenou. Ty si poté mohly odnést a ozdobit si jimi svou třídu.

Další fotografie jsou zdeProtidrogový vlak v Klatovech

Ve dnech 22. a 23. 4. 2016 byl na vlakovém nádraží v Klatovech Protidrogový vlak „Revolution Train“. Vlak navštívily téměř všechny klatovské základní i střední školy a v sobotu 23. 4. byl zpřístupněn veřejnosti. Jedná se unikátní projekt protidrogové prevence založený na smyslovém prožitku a interaktivitě. Je unikátním nástrojem, který rozšiřuje dosavadní přístupy a metody primární protidrogové prevence a umožňuje zcela nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny - především děti a mládež ve věku 10 - 17 let. Cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální drogy. Součástí projektu je sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence.

Plakát

Tisková zpráva Klatovy


Fórum Zdravého města
Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město a místní Agendy 21 uspořádalo dne 27. dubna 2016 Fórum Zdravého města Klatovy. V sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech přivítal starosta města Mgr. Rudolf Salvetr 59 účastníků, kteří přišli diskutovat o aktuálních problémech města. V úvodu fóra představil místostarosta Ing. Martin Kříž Zdravé město Klatovy, seznámil všechny přítomné s programem fóra a představil diskuzní témata a garanty osmi tematických pracovních skupin. Celé setkání moderovala odborná facilitátorka a zástupkyně Národní sítě Zdravých měst ČR (dále jen NSZM), Ing. Dana Diváková. Klatovské fórum podpořili svou účastí také ředitel NSZM Ing. Petr Švec a předseda NSZM Mgr. Petr Hermann. Účastníci fóra diskutovali v tematických skupinách především o problémech, které jsou v dané oblasti z jejich pohledu nejdůležitější. Mluvčí jednotlivých skupin pak přítomným účastníkům fóra představili dva problémy, které byly během diskuze vyhodnoceny jako nejpalčivější v dané oblasti života ve městě. Poté byly problémy seřazeny formou plebiscitu do seznamu tzv. „13P“. Více informací v přiložené tiskové zprávě.

Další fotografie jsou zde

Anketa

Témata, která účastníci s garantem zformovali a která byla přítomnými označena jako nejaktuálnější, jsou dále předmětem ověřovací ankety - každý občan může vyplnit pouze jeden anketní lístek. (V prostředí Internet Exploreru lze vyplnit a odeslat přímo z prohlížeče, u ostatních prohlížečů - Firefox, Opera, Chrome - je nutné anketní lístek uložit do PC a z něj odeslat. V případě problémů s odesláním před odesílací tlačítko ve formuláři postupujte tak, že formulář pošlete jako přílohu v mailu na mjarosik@mukt.cz).

Avon pochod

Již pátý ročník této charitativní akce se uskutečnil dne 28. 5. 2016. Patrony klatovského pochodu byli Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města Klatovy a MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., odborná garantka projektu Avon proti rakovině prsu, zakladatelka sítě mammocenter v ČR a klatovská rodačka. Dalšími hosty byly Eva Knappová, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, Lenka Nádvorníková, oblastní manažerka fi AVON cosmetics a Ing. Milena Stárková, radní Plzeňského kraje. Pro účastníky pochodu byl na klatovském náměstí připraven bohatý doprovodný program. Mohli zhlédnout dvě taneční vystoupení skupiny Modern dance studio, TO při ZUŠ J. Kličky v Klatovech a tanečnic DANCE STARS při DDM v Klatovech. Dále si mohli užít dva koncerty,
a to Mariana Vojtka a Martina Maxy. Na akci byla představena činnost Mammocentra v Klatovech MUDr. Milošem Chroustem, dále Klatovského okrašlovacího spolku Mgr. Pavlou Mikulášovou, spolku Beseda Ivou Lenerovou a plzeňského Mammahelpu Bc. Ivanou Chvojkovou.

Další fotografie jsou zde

Na jedné lodi

Dne 24. 6. 2016 jsme se již pátým rokem sešli Na jedné lodi na klatovském náměstí. Cílem této akce je zprostředkovat široké veřejnosti setkání se světem handicapovaných a organizacemi, které jim pomáhají. Během dne vystoupily ZŠ Masarykova, ZŠ a MŠ Hálkova, Dětský domov se školou Měcholupy, Taneční oddělení při ZUŠ Klatovy, Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou. Vrcholem byl koncert Jaroslava Uhlíře. S činností těchto organizací se příchozí mohli seznámit u jejich stánků, něco nového se dozvědět a zároveň dostat i cenné rady a doporučení. Mohli si vyzkoušet projet překážkovou dráhu na vozíčku nebo další činnosti se simulací různého omezení, ale také si jen tak zahrát hry. Během dne vystoupily ZŠ Masarykova, ZŠ a MŠ Hálkova, Dětský domov se školou Měcholupy, Taneční oddělení při ZUŠ Klatovy, Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou. Vrcholem byl koncert Jaroslava Uhlíře.

Další fotografie jsou zde

Zdravá strava ve školních jídelnách

Dne 20. 9. 2016 se uskutečnilo setkání vedoucích klatovských jídelen při ZŠ a MŠ Klatovy. Přítomní vedoucí jednali o správném stravování ve školních jídelnách, předávali si své zkušenosti v zavádění zdravé výživy do školních jídelen. K nahlédnutí byly k dispozici příručky vydané v rámci komplexního projektu podpory správné výživy na školách "Vím, co jím a piju" a také nutriční doporučení ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši "Rádce školní jídelny 1 a 2".

Akreditovaný vzdělávací seminář NSZM ČR

Dne 14. 10. 2016 se uskutečnil akreditovaný seminář vedený NSZM ČR s názvem „Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života“. Školení vedl ředitel NSZM ČR Ing. Petr Švec. Celkem se zúčastnilo 17 lidí z řad úředníků a ředitelů příspěvkových organizací města Klatovy. Školení se konalo v budově Městského úřadu Klatovy, Vídeňská 66 v zasedací místnosti a proběhlo v rámci projektu Zdravé město a MA21 Klatovy. Ing. Petr Švec seznámil přítomné s tématem udržitelného rozvoje a aktivitami jiných Zdravých měst (Litoměřice, Chrudim, …) jako příklad správného vedení Místní agendy a Zdravých měst.


Voňavá adventní neděle

První adventní neděli, 27. 11. 2016, proběhl v sále SŠZP Klatovy již čtvrtý ročník akce Voňavá adventní neděle. Návštěvníci akce mohli vidět případně si i zkusit výrobu adventních věnců a svícnů, různých ozdob, zdobení perníčků nebo třeba pletení vánočky. Vystoupily zde děti z MŠ Studentská a MŠ Máchova s pásmem koled a písní, se kterými jsme společně zapálili první svíčku na adventním věnci. Program zpestřil svým vystoupením pohádkový kouzelník Artin. Dále vystoupil kytarový soubor z DDM Klatovy, pohádku Příběh o vánoční hvězdě nacvičily děti z LDO ZUŠ J. Kličky Klatovy a vystoupila děvčata z TO ZUŠ J. Kličky. Nakonec zahrála kapela Úhlavanka. Přítomní lidé se mohli zapojit do dobré věci a splnit přání klientům Oblastní charity Klatovy. Celkem měli možnost vybírat z 57 přání. Dárky poté nosili do Informačního centra Města Klatovy, někteří připsali i kráná přání a nějaký dárek navíc. Jsme velice rádi, že se přání podařila splnit všechna. Děkujeme všem, kteří se zapojili a potěšili tak osamělého člověka.


Mikuláš a čerti s dobrovolníky

V pondělí 5. 12. 2016 se vydali dobrovolníci neboli Mikuláš, čerti a andělé navštívit školky Sluníčko a Karafiát, Domov pokojného stáří Naší Paní, kde navštěvovali klienty na pokojích. Poté podělili žáky v MŠ a ZŠ v Hálkově ulici a v neposlední řadě děti z rodin, které žijí v Azylovém domě v Klatovech. Dobrovolníci pod vedením Mgr. Jany Toušové podělili hodné a zlobivé postrašili. Ti odvážní se s nimi i vyfotili.

Klatovský klášterní bazar

Dne 10. 12. 2016 se konal před bývalým dominikánským klášterem již 6. ročník Klatovského klášterního bazaru. Jedná se o charitativní akci, jejíž výtěžek z prodaných předmětů a dražby zajímavých věcí vždy pomohl nějakému projektu ve městě Klatovy. Výtěžek z tohoto ročníku bude věnován na vybavení dílny pro mužské klienty klatovského stacionáře Diakonie CČE v Klatovech. Součástí akce byla soutěž o nejlepší „vánoční ořechové cukroví". Všichni zúčastnění mohli strávit příjemné předvánoční chvíle, poslechnout si vánoční koledy, ochutnat svařené víno a domácí polévku.

Město Klatovy plní přání klientům Oblastní charity Klatovy

Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město ve spolupráci s Oblastní charitou Klatovy a širokou veřejností splnili přání seniorům, o které se stará Oblastní charita Klatovy. Na akci Voňavá adventní neděle měli lidé možnost vybrat si z 57 přání. Dárky nosili lidé do Informačního centra Města Klatov do pátku 9. 12. 2016. Někteří připsali i krásná věnování. Přání se splnila všechna, a tak všem dárcům děkujeme za jejich štědrost. Je hezké vědět, že jsou mezi námi lidé, kteří myslí na druhé.

Videoreportáž z předávání: https://www.youtube.com/watch?v=DxUWOWufR3I