Akce pořádané v roce 2011

I v letošním roce město Klatovy v rámci projektu Zdravé město a ve spolupráci s Oblastní charitou Klatovy a především za pomoci široké veřejnosti plnili přání seniorům, kteří pobývají v Domově pokojného stáří Naší Paní v Klatovech ve Václavské ulici.
Ve dnech 27.02.2017 – 01.03.2017 proběhla přednáška a praktické ukázky zdravého stravování ve školních jídelnách.
(10.01.18)
Ve dnech 20. dubna a 5. května 2017 se uskutečnily Dny Země. Zúčastnili se žáci 3. ročníků Masarykovy základní školy Klatovy a Základní školy Klatovy Plánická ul. 174.
Ve středu 17.05.2017 se ukutečnila akce s názvem Mezinárodní den rodiny. Na náměstí Míru v Klatovech byl připraven program pro děti a jejich rodiče.
Tak se jmenoval seminář konaný ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM ČR) dne 18.05.2017 v zasedací místnosti MěÚ Vídeňská č. p. 66. Zúčastnili se všichni ředitelé klatovských základních škol v doprovodu výchovných poradců nebo školních psychologů a vedoucí OŠKCR Ing. Alena Kunešová.
(10.01.18)
Již šestý ročník této charitativní akce se uskutečnil 03.06.2017. Patrony klatovského pochodu byli Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města Klatovy a MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., odborná garantka projektu Avon proti rakovině prsu, zakladatelka sítě mammocenter v ČR, klatovská rodačka a Veronika Freimannová, herečka.
(10.01.18)
Ve čtvrtek 15. 6. 2017 se konal již 6. ročník akce Na jedné lodi. Cílem je zprostředkovat široké veřejnosti setkání se světem handicapovaných a organizacemi, které jim pomáhají.
Pod vedením pana Mgr. Petra Hermanna, předsedy Národní sítě Zdravých měst ČR, se uskutečnilo dne 27.11.2017 školní fórum na Základní škole Klatovy, Čapkova ul. 126.
Dne 29.11.2017 proběhlo školní fórum na Základní škole Klatovy, Tolstého 765. Fórum se uskutečnilo pod odborným vedením Mgr. Petra Hermanna, předsedy Národní sítě Zdravých měst, formou diskuze u pěti stolů s vybranými žáky 5.-9. tříd v útulných prostorách školní knihovny.
Zdravé město ve spolupráci s Klatovským okrašlovacím spolkem, Domem dětí a mládeže Klatovy a Rotary klubem Klatovy uspořádaly 9. prosince 2017 před dominikánským klášterem v Klatovech již 7. ročník Klatovského klášterního bazaru.
První adventní svíčka byla rozsvícena v neděli 3.12.2017 na již tradiční akci nazvané "Voňavá adventní neděle", kterou pořádá město Klatovy v rámci projektu Zdravé město.
Dne 28.11.2017 se uskutečnilo opět pod vedením pana Mgr. Petra Hermanna, předsedy Národní sítě Zdravých měst ČR, školní fórum na Masarykově základní škole Klatovy, tř. Národních mučedníků 185. K pěti stolům zasedli žáci 5.-9. tříd, aby se společně radili a diskutovali o věcech, které se jim líbí a zároveň které by chtěli na své škole zlepšit.
Dne 13. 10. 2017 se na Městském úřadě v Klatovech uskutečnil akreditovaný vzdělávací seminář vedený NSZM ČR s názvem „Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života“.
Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 uspořádalo dne 25. září 2017 Fórum Zdravého města Klatovy. V sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech přivítal starosta města Mgr. Rudolf Salvetr 68 účastníků, kteří přišli diskutovat o aktuálních problémech města.
První školní fórum v Klatovech se uskutečnilo v úterý 30.05.2017 na Základní škole Klatovy Plánická ul. 194. Cílem akce je dát vybraným žákům dané školy prostor otevřeně se vyjádřit k tomu, co by se podle nich ve škole a v daném městě mělo změnit nebo upravit.