Akce pořádané v roce 2020

Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město ve spolupráci s Klatovským okrašlovacím spolkem a Domem dětí a mládeže Klatovy uspořádalo 13. prosince 2020 již 10. ročník Klatovského klášterního bazaru.
V rámci projektu Zdravého města Klatovy a MA21 se dne 29. září 2020 uskutečnilo školní fórum na Základní škole Klatovy, Plánická ul. 194. I přes přísná hygienická opatření fórum proběhlo a to pod odborným vedením samotných učitelů ze zdejší školy.
Ve dnech 7. - 8. září 2020 se v rámci projektu Klatovy Zdravé město a MA21 uskutečnil v zasedací místnosti Městského úřadu v Klatovech vzdělávací seminář na téma Udržitelný rozvoj.
Koncert známé skupiny The Tap Tap na náměstí Míru si po dlouhé době užili diváci v Klatovech. Město Klatovy v rámci projektu Zdravého města a MA 21 uspořádalo ve středu 24. června 2020 další ročník akce Táhneme za jeden provaz, která každoročně propojuje svět zdravých lidí s handicapovanými.
(28.04.20)
V rámci projektu Zdravého města Klatovy a MA21 a ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a potravinářskou v Klatovech se dne 9. března 2020 uskutečnil první ročník Fóra mladých. Akce se konala v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech od 10 do 12 hodin za účasti studentů všech čtyř klatovských středních škol.
Město Klatovy ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a potravinářskou v Klatovech uspořádalo v rámci projektu Zdravé město v sobotu 15. 2. 2020 akci nazvanou Zdravé Klatovy. Odbor školství, kultury a cestovního ruchu připravil v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech pestrý program na téma zdravá výživa a zdravý životní styl a pozval firmy a zařízení zabývající se zdravým stravováním, přírodní kosmetikou a léčivy.