Akce pořádané v roce 2022

Dne 11.12.2022 se konal již 12. ročník Klatovského klášterního bazaru. Jedná se o charitativní akci, jejíž výtěžek z prodaných předmětů a dražby zajímavých věcí vždy pomohl nějakému projektu ve městě Klatovy.
V předvánoční adventní čas Klatovy-Zdravé město zpříjemnilo občanům akcí Voňavá adventní neděle. Konala se 27.11.2022
Každoroční oblíbenou akcí, kterou dne 25.6.2022 Město Klatovy a OŠKCR v rámci projektu Zdravé město uspořádalo, byl již devátý ročník charitativního AVON pochodu.
Dne 22.6.2022 se konala akce v rámci projektu Zdravé město Klatovy , jejíž smyslem bylo propojení světa „zdravých“ a „handicapovaných“ a vést k větší ohleduplnosti a vzájemné toleranci. Jako vzácného hosta jsme mohli přivítal Davida Drahonínského, který získal již 6 paralympijských medailí ve střelbě z luku.
Klatovy zdravé město, místní Agenda MA 21 ve spolupráci s Institutem komunitního rozvoje uspořádalo dne 6.6.2022 v sále Klubu seniorů, seminář na téma „Zdraví a zdravý životní styl “ Seminář byl cílen na užší okruh veřejnosti, na seniory.
Město Klatovy na základě podaných podnětů, které vzešly z diskuzního Fóra navýšila kapacitu odpadkových košů v parcích.
Dne 13.4.2022 se v rámci projektu Zdravého města Klatovy a MA21 uskutečnil již třetí ročník školního fóra na Masarykově základní škole Klatovy, tř. Národních mučedníků 185. Školní fórum si tentokrát vedli zástupci školy sami. U pěti stolů diskutovali žáci 5. až 9. tříd a společně shromažďovali náměty na zlepšení ve škole a ve městě.
Dne 27.5.2022 se v rámci projektu Zdravého města Klatovy konal již 3.ročník školního fóra na Základní škole Klatovy, Čapkova ul. 126. Vybraní žáci 5. – 9. tříd formou losování rozdělili do pěti skupin. Následně diskutovali a spolupracovali v šestičlenných skupinkách u pěti stolů a vyjadřovali své kladné i záporné názory týkající se školy a města Klatov.
Na OŚKCR proběhl seminář veducích jídelen na téma "zdravé jídlo"
Město Klatovy rozšířilo klatovský vycházkový okruh o naučnou stezku pro děti.
Sázení stromů ve Spáleném lese proběhlo ve spolupráci s Lesy města Klatov a Technickými službami v sobotu 23.4.2022
Jarní koncert s Ševčíkovo akademíí - 20.3.2022