VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ NA TÉMA UDRŽITELNÝ ROZVOJ A JEHO INDIKÁTORY | ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 KLATOVY

Czech • Deutsch • English
VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ NA TÉMA UDRŽITELNÝ ROZVOJ A JEHO INDIKÁTORY
Nabízíme Turistické atraktivity Prospekty

Vzdělávací seminář na téma Udržitelný rozvoj a jeho indikátory

Dne 11. 10. 2018 Město Klatovy v rámci projektu Klatovy Zdravé město a MA 21 uspořádalo v budově Městského úřadu v Klatovech, v zasedací místnosti Vídeňská 66, vzdělávací seminář na téma „Principy udržitelného rozvoje a jeho indikátory“.

Školení vedl Mgr. Josef Novák, Ph. D. ze společnosti CI2, o. p. s.. Zúčastnilo se ho 13 lidí z řad úředníků, vedoucích odborů a ředitelů příspěvkových organizací města Klatov.

Rámcový program semináře se skládal ze tří bloků. Úvodní blok byl věnován čistě tématu udržitelného rozvoje, novinkám v této oblasti a jejich cílům. Druhá část byla zaměřena na indikátory udržitelného rozvoje, způsoby měření a prezentace a dále na ekologickou a uhlíkovou stopu. Třetí, nejzajímavější částí, byl interaktivní kvíz. Ten probíhal hlasováním pomocí chytrých mobilních telefonů účastníků a obsahoval shrnutí nejdůležitějších poznatků z celého semináře. Na závěr byly vyhlášeny výsledky a došlo také k ocenění nejlepšího z účastníků.