Školní fórum na Základní škole Klatovy, Čapkova ul. 126

Nejprve byly vyhodnoceny výsledky z prvního školního fóra. Poté se vybraní žáci 5. – 9. tříd formou hry rozdělili do pěti skupin. Následně diskutovali a spolupracovali v šestičlenných skupinkách u pěti stolů a vyjadřovali své kladné i záporné názory týkající se školy a města Klatov.

Výsledkem fóra bylo deset hlavních námětů na zlepšení v oblasti škola, ke kterým se na závěr vyjádřila ředitelka školy PaedDr. Dana Martinková a deset námětů na téma město, které následně okomentoval místostarosta města Klatov Ing. Martin Kříž.

Více fotografií naleznte zde: https://www.klatovy.cz/klatovy/foto.asp?album=207