Školní fórum na Základní škole Klatovy, Tolstého 765

Fórum se uskutečnilo tentokrát pod vedením paní učitelky zdejší školy Mgr. Kateřiny Janovcové. Opět se diskutovalo u pěti stolů s vybranými žáky 5.-9. tříd v útulných prostorách školní knihovny. Žáci pracovali v pětičlenných skupinkách a navrhli celkem deset hlavních témat v oblasti "škola", které okomentoval ředitel školy Mgr. Vítězslav Šklebený a deset témat v oblasti "město", ke kterým se vyjádřil místostarosta města Klatovy Ing. Martin Kříž. U obou témat došlo také na zhodnocení výsledků z předešlého fóra. Na závěr proběhla diskuse pana místostarosty se žáky, které témata, týkající se města Klatov, velmi zajímala.

Více fotografií naleznete zde: https://www.klatovy.cz/klatovy/foto.asp?album=206