Školní fórum na Masarykově základní škole Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

Dne 30.04.2019 se v rámci projektu Zdravého města Klatovy a MA21 uskutečnil již druhý ročník školního fóra na Masarykově základní škole Klatovy, tř. Národních mučedníků 185. Školní fórum vedl pan Mgr. Petr Hermann, předseda Národní sítě Zdravých měst ČR. U pěti stolů diskutovali žáci 5. až 9. tříd a společně shromažďovali náměty na zlepšení ve škole a ve městě. První blok, týkající se oblasti „škola“, zhodnotila ředitelka školy Mgr. Emilie Salvetrová. Poté následovala zdravá přestávka v podobě ovoce a nápojů a zpestřením pro žáky byl vědomostní kvíz, po kterém vítězná skupina byla odměněna propagačními předměty Zdravého města Klatovy. Druhý blok byl zaměřený na téma „město“. Zde se žáci opět kladně i záporně vyjadřovali k situaci ve městě, ve kterém žijí. Vítězné náměty na závěr okomentoval místostarosta města Klatov Mgr. Martin Kříž. Školní fórum se dětem líbilo a zároveň zábavnou formou přispělo k jejich aktivnímu se vyjadřování k činnostem probíhajících ve škole i ve městě.