Školní fórum na Základní škole Klatovy, Plánická ul. 194

V rámci projektu Zdravého města Klatovy a MA21 se dne 21. června 2019 uskutečnilo školní fórum na Základní škole Klatovy, Plánická ul. 194. Fórum proběhlo pod odborným vedením již samotných učitelů ze zdejší školy. Hostem byl předseda NSZM ČR Mgr. Petr Herrman a vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Ing. Alena Kunešová. Vybraní žáci 5. až 9. tříd pracovali v šestičlenných skupinkách u šesti stolů a navrhli celkem 12 hlavních témat v oblasti „škola“, které okomentoval ředitel školy Mgr. Karel Denk a 12 témat v oblasti „město“, ke kterým se vyjádřil místostarosta města Klatov Ing. Martin Kříž.