Bytová komise

Složení komise bytové:

předseda: Marie Hulešová

členové: Ivanka Maříková, Rudolf Lang, Ing. Dagmar Reitmaierová, Šárka Vítková, Eva Kauerová, Mgr. Věra Tomaierová, Zdeněk Bílý, Daniel Koželuh, Mgr. Štěpánka Naušová, Mgr. Kristýna Čerbová, Andrej Sabol, Helena Naďová, Dana Holá.

Členy komise jmenovala rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.