Kontrolní výbor

Složení kontrolního výboru:

předseda: RNDr. Kateřina Vágnerová

členové: Doc. Otakar Čerba, Ph.D., Martin Mašek, Mgr. Věra Šlajsová, Jan Papež, JUDr. Jiří Štancl, Václav Touš.

O zřízení kontrolního výboru rozhodlo zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2, pís. l) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.