Finanční výbor

Složení finančního výboru:

předseda: Ing. Ján Ridzoň

členové: Ing. Václava Kiliánová, MUDr. Bohumil Kuneš, Ing. Josef Rubáš, Ing. Zdeňka Černá, Pavel Šefl, Peter Pošefka, Ing. Pavel Honzík, Ing. Luboš Nový, MBA, Ing. Václav Nováček, Jan Benda.

O zřízení finančního výboru rozhodlo zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2, pís. l) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.