Komise pro kulturu, cestovní ruch a Zdravé město

Složení komise pro kulturu, cestovní ruch a Zdravé město:

předseda: Ing. Martin Kříž

členové: : Ing. Hana Kristová, Marie Míková, Mgr. Lukáš Kopecký, Ing. Roman Schavel, Mgr. Pavel Koura, Alena Bálková, Mgr. Ivan Šlajs, Ing. Dagmar Reitmaierová, Ing. Tomáš Nejdl, Jan Ráček, Bc. Stanislav Václavovic, Jan Benda, Václav Touš, Milena Špatenková.

Členy komise jmenovala rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.