Co a kde lze vyřídit

Městský úřad Klatovy sídlí v těchto budovách:

Telefonní spojení: 376 347 111

E-mail: posta@mukt.cz

Kompletní telefonní a e-mailový seznam

CO KDE NAJDETE:

nám. Míru 62, 63 

poloha na mapě 

náměstí Míru 63 náměstí Míru 62

  • recepce, Czechpoint, ověřování podpisů a listin
  • starosta, sekretariát, kancelář starosty
  • místostarosta Ing. Václav Chroust, Bc. Pavel Strolený, sekretariát
  • odbor vnitřních věcí (ohlašovna pobytu, podatelna, matrika, Czechpoint, konverze dokumentů, ověřování podpisů a listin, přestupková komise)
  • odbor rozvoje města (pozemky, majetek města, investiční činnost)
  • hospodářský odbor (místní komunikace, zábory veřejného prostranství, městský informační systém, městská hromadná doprava)
  • odbor životního prostředí (ochrana vody, ochrana přírody a krajiny, odpady, myslivost, rybářství, státní správa lesů, ochrana ovzduší, ochrana zemědělského půdního fondu)
  • finanční odbor (účetnictví, daně, místní poplatky, pohledávky, příjmy, výdaje)

Vídeňská 66

poloha na mapě

Vídeňská 66

Mayerova 130 (areál bývalých kasáren Plánická ul.)

poloha na mapě

Mayerova 130

  • odbor dopravy (evidence vozidel, evidence řidičů, řidičské průkazy, dopravní přestupky, bodový systém, speciální úřad-silniční stavby)

Balbínova 59 (bývalá jezuitská kolej vedle Černé věže)

poloha na mapě

Balbínova 59