MMS hlídač pořádku

Upozorněte nás na nedostatky v čistotě města a veřejném pořádku. Pomozte nám v jejich odstranění.

Po mimořádném projektu s názvem „Klatovy-čisté město“, v jehož rámci byla zmodernizována vodohospodářská infrastruktura města, spouští Město Klatovy službu, jejímž cílem je zlepšení čistoty města a veřejného pořádku a z „čistého města“ tak postupně vybudovat „čistější město“.

Tato služba umožňuje občanům, aby prostřednictvím svého mobilního telefonu odeslali na městský úřad fotografii místa, které narušuje veřejný pořádek a čistotu města (rozbitá lavička, rozbitý chodník či vozovka, neudržovaná zeleň, nefunkční veřejné osvětlení, skládka odpadu, poškozené dopravní značení, odstavený vrak apod.)

Takovou zprávu občan odešle z mobilního telefonu s využitím mobilních datových přenosů nebo wi-fi připojení na e-mail mms@mukt.cz.  Místo lze také vyfotografovat digitálním fotoaparátem, fotografii stáhnout do počítače a odeslat ji jako běžný e-mail.

 Pro jednoznačnou identifikaci je nutné připsat do doprovodného textu údaje, které konkretizují daný problém (název ulice, označení veřejného prostranství, křižovatka, event. GPS souřadnice apod.)

Jak služba funguje 

Fotografie a případně přiložený text budou přijaty do informačního systému radnice a následně přeposlány odpovědným pracovníkům k vyřešení problému. O vyřešení zaslaného podnětu bude oznamovatel informován elektronickou poštou nebo mu bude stejným způsobem sdělen důvod proč konkrétní situaci řešit nelze nebo odpovědnou instituci, které vyřešení problému přísluší.

Jediným cílem tohoto nového stylu práce je upozorňovat prostřednictvím fotografií na místa, která se obyvatelům města nelíbí a tímto způsobem tak přispět ke zjednání nápravy.

Jak z popisu celého systému vyplývá, nejoperativnější je použití mobilních telefonů vybavených fotoaparátem, bude ale samozřejmě možné posílat i fotografie pořízené digitálním fotoaparátem.

Zároveň je potřeba vzít v úvahu i určitou prodlevu mezi zasláním fotografie či podnětu a jejich následným řešením. V případě havarijní situace, která nesnese odklad, je nutné kontaktovat Městskou polici (376 347 207), která bude nápomocna při řešení.

MOŽNÉ ZPŮSOBY ZASLÁNÍ FOTOGRAFIE:

1) z mobilního telefonu s využitím datových přenosů na mms@mukt.cz

2) z počítače emailem na mms@mukt.cz