Veřejné zakázky

 Profil zadavatele

 Veřejné zakázky jsou zveřejněny na Profilu zadavatele (v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhl. č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele)

 Předchozí profil zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9079573f-c46e-4651-a9fc-07a4e6e09976

 Nový profil zadavatele: https://zakazky.mesto-klatovy.cz/

 Věstník veřejných zakázek 

Jedná se o část informačního systému o veřejných zakázkách, která zabezpečuje uveřejňování informací o nadlimitních a podlimitních veřejných zakázkách na úrovni ČR. (Věstník veřejných zakázek)

 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu