Komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ

Složení komise pro územní rozvoj, urbanismus a RMPZ:

předseda: MUDr. Miloš Chroust

členové: Zdeněk Baselides, Martin Pytel, Ing. Jiří Pohanka, Ing. Ivan Šillar, David Morávek, Jan Auermüller, Jan Papež, Doc. Otakar Čerba, Ph.D., Bc. Nikola Novák, Pavel Ponocný, Ing. Arch. Jan Bauer, Ing. Ján Ridzoň, Mgr. Ivana Šedivá, Zdeněk Polívka.

Členy komise jmenovala rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.