Komise pro výchovu, vzdělávání a sport

Složení komise pro výchovu, vzdělávání a sport:

předseda: Mgr. Vítězslav Šklebený

členové: Tomáš Kanta, Václav Kosnar, Václav Štípek, Pavel Hejpetr, Monika Morávková, Romana Kuželíková, Olga Reitmajerová, Mgr. Jaromír Veselý, RNDr. Kateřina Vágnerová, Mgr. Petr Pavlas, Ph.D., Jiří Klouda, Mgr. Jiří Štancl, Pavel Pošar, Josef Janda.

Členy komise jmenovala rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.