Majetková komise

Složení komise majetkové:

předseda: Stanislav Šafránek

členové: Ludmila Běloušková, Zdeněk Baselides, Kateřina Sieglová, Adam Popelka, Pavel Šefl, Ladislav Matějka, Mgr. Dušan Kučera, Petr Rosa, MUDr. Jan Ludvík, MUDr. Hana Müller Košanová, Doc. Tomáš Kozák, PhD., MUDr. Jan Humplík, Helena Naďová, František Riška.

Členy komise jmenovala rada města ve smyslu § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.