Generel zeleně - schválené dokumenty

Dokumenty schválené zastupitelstvem města, konaném dne 26.10.2021

Analytická část

Generel zeleně - analytická část - textová část

Generel zeleně - analytická část - tabulky

Výkres - přehledná situace

Současný stav ploch zeleně - část a - Štěpánovice

Současný stav ploch zeleně - část b - Točník

Současný stav ploch zeleně - část c - Tajanov

Současný stav ploch zeleně - část d - Klatovy - Pražské předměstí

Současný stav ploch zeleně - část e - Kal, Beňovy

Současný stav ploch zeleně - část f - Klatovy - centrum

Současný stav ploch zeleně - část g - Luby

Vyhodnocení analýzy ploch zeleně - část a - Štěpánovice

Vyhodnocení analýzy ploch zeleně - část b - Točník

Vyhodnocení analýzy ploch zeleně - část c - Tajanov

Vyhodnocení analýzy ploch zeleně - část d - Klatovy - Pražské předměstí

Vyhodnocení analýzy ploch zeleně - část e - Kal, Beňovy

Vyhodnocení analýzy ploch zeleně - část f - Klatovy - centrum

Vyhodnocení analýzy ploch zeleně - část g - Luby


Návrhová část

Generel zeleně - návrhová část - textová část

Generel zeleně - návrhová část - tabulkový přehled ploch

Počet potenciálních výsadeb - odborný odhad

Návrh obnovy ploch zeleně - část a - Štěpánovice

Návrh obnovy ploch zeleně - část b - Točník

Návrh obnovy ploch zeleně - část c - Tajanov

Návrh obnovy ploch zeleně - část d - Klatovy - Pražské předměstí

Návrh obnovy ploch zeleně - část e - Kal, Beňovy

Návrh obnovy ploch zeleně - část f - Klatovy - centrum

Návrh obnovy ploch zeleně - část g - Luby

Rozvoj systému zeleně - část a - Štěpánovice

Rozvoj systému zeleně - část b - Točník

Rozvoj systému zeleně - část c - Tajanov

Rozvoj systému zeleně - část d - Klatovy - Pražské předměstí

Rozvoj systému zeleně - část e - Kal, Beňovy

Rozvoj systému zeleně - část f - Klatovy - centrum

Rozvoj systému zeleně - část g - Luby

Pasport zeleně

Přehledka

Legenda k pasportu

Tabulka k pasportu

Mapy 1 - 25

Mapy 26 - 50

Mapy 51 - 75