Otázky a odpovědi k novému způsobu placení za odpady

Bydlím v rodinném domku, k trvalému pobytu jsou u nás nahlášeni synové, ale oba jsou ženatí a bydlí v podnájmech jeden v Plzni a druhý v Domažlicích. Mám je uvádět do formuláře s poznámkou přechodný pobyt nebo za ně musí být poplatek odváděn?
Povinnost platit poplatek má každá fyzická osoba s trvalým pobytem v Klatovech a integrovaných obcích. Vaši synové by tedy měli poplatek také zaplatit. Můžete se domluvit a jako společný zástupce poplatek odvádět za všechny členy domácnosti dohromady.

 

Kde je možné osobně vyřídit záležitosti kolem poplatku?

  • v budově na nám. Míru č.p. 63 – vlevo od budovy radnice, vchod z průjezdu, 2. patro, č. dveří 80
  • tel. spojení: 376 347 300, 376 347 301, 376 347 243
  • k dispozici je výtah v průjezdu
  • v této kanceláři bude možné kromě odpadového poplatku vyřídit i poplatek ze psů a z pobytu
Co všechno musím udělat, abych se přihlásil jako poplatník?
1) rozhodnout se, zda budu poplatek platit pouze za sebe nebo společně za členy domácnosti

2) vyplnit příslušný formulář

3) osobně donést nebo poslat (v termínu do 31.3.2020)
  • poštou na adresu Městský úřad Klatovy, finanční odbor, nám. Míru 62, 33901 Klatovy, nebo
  • e-mailem na odpady@mukt.cz, nebo
  • do datové schránky úřadu – 24ebrt5

4) správce poplatku (finanční odbor) přidělí variabilní symbol a tento údaj předá poplatníkovi (osobně, poštou, e-mailem, datovou schránkou)

5) po přidělení variabilního symbolu zaplatit příslušný poplatek (v termínu do 30.4.)

Jak je to se společenstvím vlastníků jednotek, bytovými družstvy apod.?
SVJ a bytová družstva měla do současné doby uzavřenou smlouvu s Pošumavskou odpadovou s.r.o., na základě které byl vyvážen odpad ve stanovených termínech.
Zavedením poplatku je nově povinnost zaplatit přenesena na každého poplatníka – tedy fyzickou osobu s trvalým pobytem ve městě.
Přestože vyhláška umožňuje správcům domů platit za všechny poplatníky v bytovém domě, z praktického hlediska bude méně administrativně náročné ponechat tuto povinnost na samotném poplatníkovi. Správce by totiž musel disponovat osobními údaji poplatníků, na základě kterých by ohlašoval jejich povinnost a zejména by musel aktivně hlídat přistěhované/odstěhované v bytovém domě, což s ohledem na lhůty stanové vyhláškou (ohlásit do 15 dnů od vzniku povinnosti) by mohlo činit mnohým správcům obtíže.

Mění se něco pro právnické a podnikající fyzické osoby?

Nikoliv, vyhláška se týká pouze fyzických osob přihlášených ve městě a integrovaných obcích. Právnické osoby, popř. fyzické podnikající si mohou již od 1.12.2019 zakoupit známku pro svoz odpadu v sídle Pošumavské odpadové s.r.o. (areál sběrného dvora).

 

Dotazy můžete posílat na odpady@mukt.cz.

 

Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ