Nakládání s komunálním odpadem

Ohlášení – formulář pro fyzické osoby

Elektronický formulář zde

Formulář ve formátu DOCX (MS Word)

V tištěné podobě je formulář k dispozici na podatelně a finančním odboru MěÚ.

Vyplněný formulář lze podat osobně na finančním odboru MěÚ, nebo zaslat elektronicky na adresu odpady@mukt.cz nebo prostřednictvím datové schránky (24ebrt5).

Ohlášení – formulář pro vlastníky (FYZICKÉ OSOBY) bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba

Elektronický formulář zde

Formulář ve formátu DOCX (MS Word)

V tištěné podobě je formulář k dispozici na podatelně a finančním odboru MěÚ.

Vyplněný formulář lze podat osobně na finančním odboru MěÚ, nebo zaslat elektronicky na adresu odpady@mukt.cz nebo prostřednictvím datové schránky (24ebrt5).

Ohlášení – formulář pro vlastníky (PRÁVNICKÉ OSOBY) bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena žádná fyzická osoba

Elektronický formulář zde

Formulář ve formátu DOCX (MS Word)

V tištěné podobě je formulář k dispozici na podatelně a finančním odboru MěÚ.

Vyplněný formulář lze podat osobně na finančním odboru MěÚ, nebo zaslat elektronicky na adresu odpady@mukt.cz nebo prostřednictvím datové schránky (24ebrt5).