2. ETAPA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA KLATOVSKU | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

2. ETAPA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA KLATOVSKU

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

2. etapa komunitního plánování sociálních služeb na Klatovsku

Projekt mapování potřeb sociálních služeb

Základní listina KPSS Klatovy

Jednací řád řídící skupiny

 

Řídící skupina 

Zápis z 1. jednání řídící skupiny

Zápis ze setkání starostů 25.6.2013

Zápis z 1. veřejného setkání KPSS na území ORP Klatovy 22.10.2013

Zápis z 2. jednání řídící skupiny KPSS Klatovy

Zápis z 3. jednání řídící skupiny KPSS Klatovy 

Zápis z jednání pracovní a řídící skupiny 25.3.2015 

Pracovní skupina 

Zápis z 1. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy - „Děti, mládež, rodiny s dětmi“ (14.11.2013)

Zápis z 1. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy - „Senioři a osoby se zdravotním postižením“ (14.11.2013)

Zápis z 1. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy - „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“ (19.11.2013)

Zápis z 2. jednání pracovních skupin KPSS Klatovy - „Děti, mládež a rodiny s dětmi“ a „Ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením“ (10.12.2013)

Zápis z 2. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy - „Senioři a osoby se zdravotním postižením“ (12.12.2013)

Zápis z 1. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy - Bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené (28.1.2014)

Zápis z 1. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy „Senioři, osoby se zdravotním postižením“ (18.2.2014)

Zápis ze setkání - Služby pro seniory se sníženou soběstačností na Klatovsku (30.1.2014)

Zápis ze společného setkání pracovních skupin (21.2.2014)

Zápis ze 4. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy - Děti, mládež a rodiny s dětmi (13.3.2014)

Zápis ze společného setkání pracovních skupin (22.4.2014)

Zápis z jednání pracovní skupiny senioři a ZTP (15.9.2015)

Zápis z jednání pracovní skupiny děti a mládež (16.9.2015)

Zápis z jednání pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením (21.9.2015) 


 

 Komunitní plán sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 - 2019

 Realizační plán na r. 2016

 Připomínkovací formulář  k návrhu Komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku pro období 2014-2019

 Vyhodnocení realizace Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících v regionu Klatovsko pro období 2008 – do doby platnosti nového plánu

Realizační plán na r. 2019

 

„Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko“ reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00055

Projekt je podpořen finančními prostředky z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

 

Analýza aktuální situace na Klatovsku

Výstupy z mapování stávající sociální situace na Klatovsku jsou podkladem pro jednání v pracovních skupinách a řídící skupině o prioritách v rozvoji sociálních a souvisejících služeb v regionu.

Významným podkladem je Shrnutí podnětů pro rozvoj sociálních a návazných služeb na Klatovsku obsahující názory pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, organizací poskytující související služby, pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví a představitelů obcí na možnosti zlepšení stávajícího systému sociálních služeb. Tyto názory jsou blíže rozvedeny v dotyčných dokumentech.

Zveřejněná verze dokumentů je pracovní, bez provedené jazykové korektury. 3 dokumenty je možné připomínkovat, a to Sociálně demografickou analýzu obcí, Analýzu zdrojů systému sociálních služeb a Analýzu sociálních služeb a služeb návazných.

Připomínky k těmto dokumentům je možné zasílat mailem, poštou, nebo osobně do 31.1.2014 na tyto kontakty: Šarka Fremrová, CpKP ZČ, Americká 29, Plzeň, tel.: 377 329 558, 777 793 729, e-mail: sarka.fremrova@cpkp.cz.

Analýza problémů a potřeb v oblastiposkytování sociálních a návazných služeb 

Analýza sociálních služeb a služeb návazných

Analýza zdrojů systému sociálních služeb

Sociálně demografická analýza

Potřeby rodičů zdravotně postižených dětí z pohledu pečujících matek 

Shrnutí podnětů pro rozvoj sociálních a návazných služeb na Klatovsku

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ