2. etapa komunitního plánování sociálních služeb na Klatovsku

Projekt mapování potřeb sociálních služeb

Základní listina KPSS Klatovy

Jednací řád řídící skupiny

 

Řídící skupina 

Zápis z 1. jednání řídící skupiny

Zápis ze setkání starostů 25.6.2013

Zápis z 1. veřejného setkání KPSS na území ORP Klatovy 22.10.2013

Zápis z 2. jednání řídící skupiny KPSS Klatovy

Zápis z 3. jednání řídící skupiny KPSS Klatovy 

Zápis z jednání pracovní a řídící skupiny 25.3.2015 

Pracovní skupina 

Zápis z 1. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy - „Děti, mládež, rodiny s dětmi“ (14.11.2013)

Zápis z 1. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy - „Senioři a osoby se zdravotním postižením“ (14.11.2013)

Zápis z 1. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy - „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“ (19.11.2013)

Zápis z 2. jednání pracovních skupin KPSS Klatovy - „Děti, mládež a rodiny s dětmi“ a „Ostatní osoby ohrožené sociálním vyloučením“ (10.12.2013)

Zápis z 2. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy - „Senioři a osoby se zdravotním postižením“ (12.12.2013)

Zápis z 1. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy - Bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené (28.1.2014)

Zápis z 1. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy „Senioři, osoby se zdravotním postižením“ (18.2.2014)

Zápis ze setkání - Služby pro seniory se sníženou soběstačností na Klatovsku (30.1.2014)

Zápis ze společného setkání pracovních skupin (21.2.2014)

Zápis ze 4. jednání pracovní skupiny KPSS Klatovy - Děti, mládež a rodiny s dětmi (13.3.2014)

Zápis ze společného setkání pracovních skupin (22.4.2014)

Zápis z jednání pracovní skupiny senioři a ZTP (15.9.2015)

Zápis z jednání pracovní skupiny děti a mládež (16.9.2015)

Zápis z jednání pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením (21.9.2015) 


 

 Komunitní plán sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 - 2019

 Realizační plán na r. 2016

 Připomínkovací formulář  k návrhu Komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Klatovsku pro období 2014-2019

 Vyhodnocení realizace Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících v regionu Klatovsko pro období 2008 – do doby platnosti nového plánu

Realizační plán na r. 2019

 

„Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko“ reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00055

Projekt je podpořen finančními prostředky z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

 

Analýza aktuální situace na Klatovsku

Výstupy z mapování stávající sociální situace na Klatovsku jsou podkladem pro jednání v pracovních skupinách a řídící skupině o prioritách v rozvoji sociálních a souvisejících služeb v regionu.

Významným podkladem je Shrnutí podnětů pro rozvoj sociálních a návazných služeb na Klatovsku obsahující názory pracovníků poskytovatelů sociálních služeb, organizací poskytující související služby, pracovníků odboru sociálních věcí a zdravotnictví a představitelů obcí na možnosti zlepšení stávajícího systému sociálních služeb. Tyto názory jsou blíže rozvedeny v dotyčných dokumentech.

Zveřejněná verze dokumentů je pracovní, bez provedené jazykové korektury. 3 dokumenty je možné připomínkovat, a to Sociálně demografickou analýzu obcí, Analýzu zdrojů systému sociálních služeb a Analýzu sociálních služeb a služeb návazných.

Připomínky k těmto dokumentům je možné zasílat mailem, poštou, nebo osobně do 31.1.2014 na tyto kontakty: Šarka Fremrová, CpKP ZČ, Americká 29, Plzeň, tel.: 377 329 558, 777 793 729, e-mail: sarka.fremrova@cpkp.cz.

Analýza problémů a potřeb v oblastiposkytování sociálních a návazných služeb 

Analýza sociálních služeb a služeb návazných

Analýza zdrojů systému sociálních služeb

Sociálně demografická analýza

Potřeby rodičů zdravotně postižených dětí z pohledu pečujících matek 

Shrnutí podnětů pro rozvoj sociálních a návazných služeb na Klatovsku