Kdy volat městskou policii

Kdy volat na linku 156:

 • narušování občanského soužití, veřejného pořádku
 • prodej či podávání alkoholu mladistvým
 • drobné krádeže
 • poškozování či úmyslné ničení majetku
 • buzení veřejného pohoršení
 • útok agresivního psa
 • sprejerství
 • sundání tzv. "botičky"
 • porušení pravidel silničního provozu (zejména zákazy vjezdu, parkování apod.)
 • nahlášení vraku vozidla
 • nahlášení černé skládky
 • nahlášení odhozených injekčních stříkaček

 

Přidělení čísel tísňových linek v ČR:

 

 • 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání,
 • 150 Hasičský záchranný sbor ČR,
 • 155 Zdravotnická záchranná služba,
 • 156 Obecní (městská) policie,
 • 158 Policie ČR.