Ztracená zvířátka

Co se s nimi děje?

Odchycená nebo nalezená zvířata, pokud se nezjistí majitel na místě dle čipu, tetování, psí známky a nebo jiného identifikačního prostředku zvířete, jsou následně převezena k dočasné péči. Více informací na telefonním čísle stále služby: 376 347 207

Ošetřování zraněných odchycených zvířat ?

Pokud jsou nalezena a nebo odchycena zvířata zraněna, jsou neprodleně odvezena k ošetření k veterinárnímu lékaři. Náklady, které jsou vynaloženy na ošetření zvířete je povinen uhradit majitel.

Co dělat, když najdeme opuštěné mládě?

Pokud najdete opuštěné zdravé mládě savce, či ptáka, nesahejte na něj a ponechte ho na místě, pokud nebude prokazatelně poraněná a nebo zaklíněná. Volně žijící zvířata v naší přírodě nepotřebují pomoc ani v mrazivých dnech, příchod v těchto dnech je nezaskočí. Nechte je prosím v klidu, nesahejte na ně, jejich matka vás většinou sleduje opodál a čeká až z místa odejdete.

Co dělat, když najdu opuštěné zvíře mimo katastrální území města Klatovy ?

Pokud najdete volně pobíhací zvíře mimo katastrální území města Klatovy, je nutné informovat starostu dané obce