Ztráty a nálezy

Co dělat v případě nálezu:

Každý kdo najde ztracenou věc, je povinen vydat ji vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů.

Tak hovoří zákon, prakticky to znamená, že když naleznete nějakou věc, můžete se obrátit na strážníka městské policie, policistu nebo přímo na služebnu Městské policie Klatovy, kde předloží strážníkovi, kterému nález předává, doklady ke zjištění totožnosti a podá informaci, kde věc nalezl. Strážník sepíše o nálezu úřední záznam s číslem jednacím a vydá nálezci kopii.

V případě, že najdete doklady, je postup stejný, příslušné orgány zajistí, aby se s nálezem nakládalo dle zákona. Chcete-li se vyhnout nezbytné administrativě můžete využít pro odevzdání "Schránku ztrát a nálezů", která je umístěna v průchodu do dvora domu čp. 62 na náměstí Míru (adresa městského úřadu).

Co dělat v případě ztráty:

V případě, že jste nějakou věc ztratili můžete se podívat na seznam nalezených věcí městskou policií, nebo se obrátit se na služebnu Městské policie (tel.: 376347207) Vlastník věci je povinen před převzetím věci prokázat svou totožnost a vlastnické právo k věci (záručním listem, výrobním číslem např. jízdního kola, kupní smlouvou, upřesněním doby, kdy byla věc ztracena, popisem věci apod.).

V případě, že se Vám ztratil pes nebo jiné zvíře, kontaktujte služebnu městské policie, kde budou vědět, zda Vaše zvíře nebylo odchyceno a není v útulku.

V případě, že jste něco nechali v prostředcích hromadné dopravy, obraťte se na:

Arriva: Ztráty a nálezy můžete ohlásit na lince 722 943 089 (dispečink Klatovy), nebo e-mailu info@arriva.cz. Abychom mohli ztracenou věc co nejrychleji dohledat, sdělte nám den, čas a konkrétní spoj, kdy jste s námi cestovali. Detailní popis ztraceného předmětu pak pomůže k znovunalezení postrádané věci. Zároveň nezapomeňte uvést i váš telefonní kontakt.

MHD Klatovy: https://www.klatovska-dopravni.cz/kontakty , tel.: 773 528 853 nebo e-mailu info@klatovska-dopravni.cz

ČD: Pokud cokoliv zapomenete ve vlaku, doporučujeme se co nejrychleji obrátit prostřednictvím telefonu 221 111 122 na náš Centrální zákaznický servis ČD. Operátoři mají možnost spojit se přímo s posádkou vlaku a ta se pokusí ztracenou věc zajistit. Všechny ztráty a nálezy jsou pak evidovány na www.eztraty.cz.

Níže naleznete seznam ztracených věcí donesených na služebnu městské policie Klatovy za rok 2024.

  Ztráty a nálezy
 město Klatovy
  datum  místo nález
    
 5528.04.2024 KLatovy I platební karta 
 5425.04.2024 Klatovy IV látková peněženka 
 5115.04.2024 Klatovy II mobilní telefon 
 4911.04.2024 Schránka MU bižuterie 
 4504.04.2024 Klatovy IV hotovost 
 4027.03.2024 Klatovy IVhotovost
 3727.03.2024 OO PČR mobilní telefon 
 3627.03.2024 OO PČR občanský průkaz 
 3526.03.2024 Klatovy II mobilní telefon 
 3325.03.2024 Klatovy III mobilní telefon + klíče 
 3121.03.2024 Klatovy I peněženka s kartou 
 2808.03.2024 Klatovy II prsten 
 2703.03.2024 Klatovy II batoh s obsahem 
 2601.03.2024 OO PČR mobilní telefon 
 2528.02.2024nálezy ČD seznam na služebně MP 
 2318.02.2024 Klatovy Luby mobilní telefon 
 2016.02.2024 Klatovy III pánské jízdní kolo 
 1812.02.2024 Štěpánovice mobilní telefon 
 1505.02.2024 OO PČR mobilní telefon 
 0918.01.2024Klatovy IVcestovní pas UA
 0816.01.2024 Klatovy I přívěšek
 0513.01.2024Klatovy IIInáramek z bílého kovu

Seznam nevyzvednutých ztrát a nálezů rok 2023.

  Ztráty a nálezy
 město Klatovy
  datum  místo nález
 17821.12.2023 Klatovy V černá peněženka s hotovostí 
 17611.12.2023 Klatovy IV mobilní telefon 
 17004.12.2023Klatovy IIIbatoh, podprsenka a tepláky
 16319.11.2023Klatovy III airsoftová zbraň 
 16219.11.2023 Klatovy II peněženka s hotovostí 
 15601.11.2023 Klatovy II mobilní telefon
 15529.10.2023 Sobětice mobilní telefon 
 15426.10.2023 OO PČR mobilní telefon 
 15325.10.2023 Klatovy IV peněženka s hotovostí 
 15125.10.2023 Klatovy I jízdní kolo 
 15017.10.2023 Klatovy I hotovost 
 14917.10.2023OO PČRnálezy OO PČR - seznam na služebně MP
 14817.10.2023Klatovy IV peněženka s hotovostí 
 14716.10.2023 Klatovy IV mobilní telefon 
 14613.10.2023 Klatovy IV peněžeka s doklady 
 14405.10.2023 ČDnálezy ČD - seznam na služebně MP
 14103.10.2023 Klatovy I malý batoh 
 14030.09.2023 Klatovy II peněženka s doklady 
 13817.09.2023 Klatovy III mobilní telefon 
 13512.09.2023 OO PČR mobilní telefon 
 13310.09.2023 Klatovy II mobilní telefon 
 12904.09.2023 Klatovy I taška z textilu, deštník a karimatka 
 12317.08.2023 Klatovy III mobilní telefon 
 12212.08.2023 OO PČR dámská kabela 
 11709.08.2023 Klatovy IV peněženka s doklady + hotovost 
 11401.08.2023 OO PČR mobilní telefon 
 10307.07.2023 Klatovy I kartička pojištěnce 
 10207.07.2023 Klatovy I karimatka, smart náramek 
 10107.07.2023 Klatovy III míchadlo 
 10004.07.2023 OO PČR batoh, router 
 9803.07.2023 Klatovy I peněženka s hotovostí 
 9529.06.2023 Klatovy IV peněženka s hotovostí 
 9428.06.2023 Klatovy I poškozený dron 
 9227.06.2023 Klatovy I tričko 
 9127.06.2023 Klatovy I mikina 
 9023.06.2023 Klatovy III doklady 
 8719.06.2023 ČD nálezy ČD - seznam na služebně MP 
 7804.06.2023 Klatovy I sportovní bunda, svazek klíčů
 7727.05.2023 Klatovy IV látková taštička, bankovní karta, hotovost 
 7631.05.2023 Klatovy III dětské jízdní kolo 
 7529.05.2023 Klatovy II peněženka s hotovostí 
 7328.05.2023 OO PČR Powerbanka 
 7226.05.2023 Klatovy I prsten ze žlutého kovu 
 7023.05.2023 Klatovy IV doklady, platební karta, svazek klíčů 
 6919.05.2023 Klatovy IV dámská peněženka, hotovost, kabela 
 6508.05.2023 Klatovy II peněženka s doklady 
 6307.05.2023Klatovy I hotovost 
 6204.05.2023 Klatovy I mobilní telefon 
 5924.04.2023 Klatovy IV dámská peněženka, hotovost 
 5823.04.2023 Klatovy IV bankovní karta 
 5621.04.2023 Klatovy IV poškozený mobilní telefon 
 5417.04.2023 Klatovy IV přepravka s prázdnými lahvemi 
 5314.04.2023 Klatovy IV mobilní telefon 
 5212.04.2023 OO PČR hodinky 
 4728.03.2023 Klatovy IV hotovost 
 4629.03.2023 Klatovy I hotovost 
 3602.03.2023 Klatovy I taštička s peněženkou a hotovostí, sluchátka 
 3502.03.2023ČD nálezy ČD - seznam na služebně MP
 3401.03.2023Klatovy IVpoškozený mobilní telefon
 3328.02.2023OO PČRbankovní karta
 3120.02.2023Klatovy Ihotovost
 2816.02.2023 Klatovy III bankovní karta 
 2616.02.2023Klatovy Ihotovost
 2515.02.2023Klatovy IVnáramek ze žlutého kovu
 23 12.02.2023Klatovy IVmobilní telefon
 2105.02.2023Klatovy III náušnice s bílého kovu
 1730.01.2023Klatovy IVpřívěsek ze žlutého kovu
 1630.01.2023Klatovy IIIpoškozený mobilní telefon
 1530.01.2023Klatovy II hotovost
 1329.01.2023Klatovy II hotovost
 1121.01.2023Klatovy III lyžařská helma 
 1019.01.2023 Klatovy I hotovost
 0714.01.2023 Klatovy IIpeněženka s doklady a hotovostí
 0207.01.2023 Klatovy IV prsten z bílého a žlutého kovu
 0102.01.2023Klatovy IVhotovost