Ztráty a nálezy

Co dělat v případě nálezu:

Každý kdo najde ztracenou věc, je povinen vydat ji vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů.

Tak hovoří zákon, prakticky to znamená, že když naleznete nějakou věc, můžete se obrátit na strážníka městské policie, policistu nebo přímo na služebnu Městské policie Klatovy, kde předloží strážníkovi, kterému nález předává, doklady ke zjištění totožnosti a podá informaci, kde věc nalezl. Strážník sepíše o nálezu úřední záznam s číslem jednacím a vydá nálezci kopii.

V případě, že najdete doklady, je postup stejný, příslušné orgány zajistí, aby se s nálezem nakládalo dle zákona. Chcete-li se vyhnout nezbytné administrativě můžete využít pro odevzdání "Schránku ztrát a nálezů", která je umístěna v průchodu do dvora domu čp. 62 na náměstí Míru (adresa městského úřadu).

Co dělat v případě ztráty:

V případě, že jste nějakou věc ztratili můžete se podívat na seznam nalezených věcí městskou policií, nebo se obrátit se na služebnu Městské policie (tel.: 376347207) Vlastník věci je povinen před převzetím věci prokázat svou totožnost a vlastnické právo k věci (záručním listem, výrobním číslem např. jízdního kola, kupní smlouvou, upřesněním doby, kdy byla věc ztracena, popisem věci apod.).

V případě, že se Vám ztratil pes nebo jiné zvíře, kontaktujte služebnu městské policie, kde budou vědět, zda Vaše zvíře nebylo odchyceno a není v útulku.

V případě, že jste něco nechali v prostředcích hromadné dopravy, obraťte se na:

Arriva: Ztráty a nálezy můžete ohlásit na lince 725 100 725 nebo e-mailu info@arriva.cz. Abychom mohli ztracenou věc co nejrychleji dohledat, sdělte nám den, čas a konkrétní spoj, kdy jste s námi cestovali. Detailní popis ztraceného předmětu pak pomůže k znovunalezení postrádané věci. Zároveň nezapomeňte uvést i váš telefonní kontakt.

MHD Klatovy: https://www.klatovska-dopravni.cz/kontakty , tel.: 773 528 853 nebo e-mailu info@klatovska-dopravni.cz

ČD: Pokud cokoliv zapomenete ve vlaku, doporučujeme se co nejrychleji obrátit prostřednictvím telefonu 221 111 122 na náš Centrální zákaznický servis ČD. Operátoři mají možnost spojit se přímo s posádkou vlaku a ta se pokusí ztracenou věc zajistit. Všechny ztráty a nálezy jsou pak evidovány na www.eztraty.cz.

Níže naleznete seznam ztracených věcí donesených na služebnu městské policie Klatovy za rok 2021.

  Ztráty a nálezy
 město Klatovy
  datum  místo nález
 9516.08.2021Klatovy IV peněženka s hotovostí a OP 
 9415.08.2021 Klatovy II dámské jízdní kolo 
 9213.08.2021 Klatovy IV mobilní telefon 
 8905.08.2021 Klatovy III hotovost
 8523.07.2021 Klatovy III platební karta 
 8320.07.2021 Vrhaveč, Spálený les mobilní telefon 
 8219.07.2021 Klatovy I červená peněženka 
 8114.07.2021Klatovy I žlutá taštička s hotovostí 
 7503.07.2021 Klatovy IV hnědá peněženka s hotovostí  
 7328.06.2021 Klatovy III šedá šála
 6921.06.2021Klatovy I hotovost
 6719.06.2021 Klatovy IV hotovost 
 6510.06.2021 Klatovy I peněženka s hotovostí a OP
 6410.06.2021 nálezy ČD Klatovyseznam na služebně
 6106.06.2021 Klatovy I mobilní telefon 
 5524.05.2021Klatovy Idřevěná hůl
 5424.05.2021Klatovy IIIhorské kolo
 5121.05.2021Klatovy I klíče od osobního automobilu
 4427.04.2021Klatovy IVčerná peněženka s doklady
 4326.04.2021Klatovy I hotovost
 4125.04.2021Klatovy I průkaz ZP
 4022.04.2021Klatovy IVkalkulačka
 3721.04.2021nálezy ČD Klatovy
seznam na služebně 
 3317.04.2021Klatovy II mobilní telefon 
 3213.04.2021Klatovy Ihotovost
 3030.03.2021Klatovy Ihotovost
 2316.03.2021Klatovy IIpoškozený mobilní telefon
 2213.03.2021Klatovy III černá peněženka s doklady
 1625.02.2021Klatovy II platební karta Fio banka 
 1319.02.2021Klatovy II mobilní telefon 
 1215.02.2021 Klatovy II mobilní telefon 
 0805.02.2021 Klatovy I nefunkční mobilní telefon
 0522.01.2021 vozidlo TAXI černý batoh s obsahem
 0422.01.2021 nálezy ČD Klatovy seznam na služebně 
 0210.01.2021silnice II/191 u Lomcedětská autosedačka