Kontakt

Stálá služba:

telefon: 376 347 207

tísňové volání: 156

e-mail: mpolicie@mukt.cz

Prevence kriminality