VOŇAVÁ ADVENTNÍ NEDĚLE | ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 KLATOVY

Czech • Deutsch • English
VOŇAVÁ ADVENTNÍ NEDĚLE
Nabízíme Turistické atraktivity Prospekty
Path: Home > Akce 2019

Voňavá adventní neděle

První adventní neděle připadla letos na 1. prosince.  Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město uspořádalo ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a potravinářskou již tradiční a velmi oblíbenou akci s názvem „Voňavá adventní neděle“.  Všechny přítomné přivítala vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Ing. Alena Kunešová, dále ředitel Střední školy zemědělské a potravinářské Ing. Vladislav Smolík a místostarosta města Klatov Ing. Martin Kříž, který společně s dětmi zapálil první svíčku na adventním věnci. Po tomto slavnostním úvodu následoval bohatý kulturní program. Se svým tanečním vystoupením se představily děti z mateřské školy Národních mučedníků a taneční skupina Diamond Dance Klatovy, následovalo zábavné interaktivní představení s vánoční tématikou plné soutěží a tancování, zahrál kytarový a flétnový kroužek Domu dětí a mládeže v Klatovech, Martina Šebestová Raiserová předvedla ukázky vánočního balení dárků a na závěr zazpíval chlapecký sbor Hroši a hudební skupina Sentiment při ZUŠ J. Kličky Klatovy. Vánoční atmosféru doladili jednotliví prodejci a výrobci vánočních dekorací, věnců, svícnů, vánočních ozdob a vazeb, nechyběly ani ukázky pletení vánočky, zdobení perníčků a vůně nabízeného čaje a svařeného vína. I v letošním roce město Klatovy ve spolupráci s Oblastní charitou Klatovy připravilo „strom splněných přání“, na kterém byly zavěšená přáníčka seniorů, kteří pobývají v „Domově pokojného stáří Naší Paní“ v Klatovech ve Václavské ulici. 

Videoreportáž můžete shlédnout zde:https://www.sumavanet.cz/vonava-adventni-nedele.s-17470