Akce pořádané v roce 2018

První adventní neděle letos připadla na 2. prosince 2018. Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město a ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a potravinářskou v Klatovech uspořádalo již tradiční a velmi příjemnou akci nazvanou „Voňavá adventní neděle“.
Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město myslelo i letos při konání akce „Voňavá adventní neděle“ na starší generace a připravilo opět STROM PŘÁNÍ. U stolečku Odboru školství, kultury a cestovního ruchu si mohli návštěvníci ze stromečku odebrat přáníčko a zakoupením věci, která byla na kartičce uvedena, udělat radost lidem, kteří pobývají v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci.
Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město ve spolupráci s Klatovským okrašlovacím spolkem, Domem dětí a mládeže Klatovy a Rotary klubem Klatovy uspořádalo 8. prosince 2018 na nádvoří před dominikánským klášterem v Klatovech již 8. ročník Klatovského klášterního bazaru.
V rámci projektu Zdravé město Klatovy proběhla dne 23. 10. 2018 v Klatovech protidrogová přednáška pro žáky. Organizace s názvem „Řekni ne drogám – řekni ano životu“ se protidrogovým vzděláváním dětí a mládeže úspěšně zabývá již 16. rokem.
Dne 11. 10. 2018 Město Klatovy v rámci projektu Klatovy Zdravé město a MA 21 uspořádalo v budově Městského úřadu v Klatovech, v zasedací místnosti Vídeňská 66, vzdělávací seminář na téma „Principy udržitelného rozvoje a jeho indikátory“.
V rámci projektu Zdravého města Klatovy a ve spolupráci se Základní školou Klatovy, Plánická ul. 194, se ve středu 27. června 2018 uskutečnil na hřišti na Vodojemu první ročník akce nazvané „Táhneme za jeden provaz“. Jak sám název napovídá, akce byla zaměřena na sblížení zdravých dětí s dětmi jakkoliv handicapovanými.
(11.07.18)
Města Plzeňského kraje Horažďovice, Sušice a Klatovy byly zastávkami týmu Recyklojízda 2018, který v červnu projížděl Českou republiku, aby podpořil třídění a recyklaci baterií.
V rámci projektu Zdravého města Klatovy se dne 15. června 2018 uskutečnilo již druhým rokem školní fórum na Základní škole Klatovy, Plánická ul. 194.
V sobotu 26. května 2018 se v rámci projektu Zdravého města Klatovy a za podpory Plzeňského kraje uskutečnil v Klatovech již 7. ročník Avon pochodu proti rakovině prsu. Patrony pochodu byli Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města Klatovy, MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D., odborná garantka projektu Avon proti rakovině prsu, zakladatelka sítě mammocenter v ČR a klatovská rodačka a do třetice herečka Veronika Freimannová.
Pro všechny příznivce zdravého pohybu připravilo Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město v neděli 13. května 2018 komentovanou vycházku s holemi Nordic walking.
(26.04.18)
Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město uspořádalo ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a potravinářskou ve čtvrtek 19. dubna 2018 Den Země. Akce se zúčastnili žáci 2. a 3. ročníků Základní školy Klatovy, Čapkova ul. 126.
Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město uspořádalo v sobotu 24. 2. 2018 velice zajímavou a ojedinělou akci s názvem Zdravé jídlo ve zdravém městě. Odbor školství, kultury a cestovního ruchu připravil v sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech pestrý program na téma zdravá výživa a zdravý životní styl a zajistil účast firem a zařízení zabývajících se zdravým stravováním.
Dne 17.2.2018 proběhl na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Seminář vedoucích školních jídelen v Klatovech. Seminář zahájila vedoucí OŠKCR Ing. Alena Kunešová a jeho hlavní téma bylo zdravé stravování ve školních jídelnách zřizovaných městem Klatovy.
V rámci projektu Klatovy - Zdravé město se v sobotu 6.1.2018 uskutečnila komentovaná vycházka na klatovskou Hůrku se známým geologem, spisovatelem a filosofem Václavem Cílkem.