DNY ZEMĚ | ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 KLATOVY

Czech • Deutsch • English
DNY ZEMĚ
Nabízíme Turistické atraktivity Prospekty

Dny Země

Ve dnech 20. dubna a 5. května 2017 se uskutečnily Dny Země. Zúčastnili se žáci 3. ročníků Masarykovy základní školy Klatovy a Základní školy Klatovy Plánická ul. 174.

Sraz se všemi byl ve velkém parku u Kolonády, kde si pro žáky připravil ředitel TSMK Peter Pošefka přednášku o zajímavostech parku a poté se všichni zapojili do úklidu celého parku, který je velmi bavil. Odměnou pro ně byl pozdější program v areálu SŠZP, který již tradičně připravili pedagogové a studenti pod vedením Mgr. Jany Toušové a Ing. Heleny Hnojské z Úhlavy, o. p. s.

Byla připravena přednáška o meteorologické stanici na pozemku školy, ukázky třídění odpadu, procházka po naučných stezkách v areálu školy, setkání s exotickými zvířaty.

V pátek 20. dubna se dětem věnovala vedoucí klatovského útulku Miloslava Šeflová, radila dětem, jak se starat o své psí miláčky a čemu se naopak vyhnout.

Druhý pátek 5. května pozvání přijali manželé Martina a Lukáš Rendlovi se svojí fenkou Sárou, se kterou se úspěšně věnují canisterapii a dochází s ní i na některá oddělení klatovské nemocnice.

Celá akce se podařila a my mnohokrát děkujeme všem, kteří se na ní podíleli.

Více fotografií zde.