JAK PŘIPRAVIT ŠKOLNÍ FÓRUM | ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 KLATOVY

Czech • Deutsch • English
JAK PŘIPRAVIT ŠKOLNÍ FÓRUM
Nabízíme Turistické atraktivity Prospekty

Jak připravit školní fórum

Tak se jmenoval seminář konaný ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM ČR) dne 18.05.2017 v zasedací místnosti MěÚ Vídeňská č. p. 66. Zúčastnili se všichni ředitelé klatovských základních škol v doprovodu výchovných poradců nebo školních psychologů a vedoucí OŠKCR Ing. Alena Kunešová. Seminář vedl předseda NSZM ČR a politik Zdravého města Litoměřice Mgr. Petr Hermann. Pro přítomné měl připravenou prezentaci a sdělil jim potřebné informace k organizaci školních fór. Ředitelé škol projevili velký zájem o konání fór na klatovských školách. První fórum proběhne již za dva týdny na Základní škole Klatovy Plánická ulice 194. Další zkušební fóra poté na podzim roku 2017.

Přehled školních fór v ČR zde.