ŠKOLNÍ FÓRUM NA ZŠ KLATOVY PLÁNICKÁ UL. 194 | ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 KLATOVY

Czech • Deutsch • English
ŠKOLNÍ FÓRUM NA ZŠ KLATOVY PLÁNICKÁ UL. 194
Nabízíme Turistické atraktivity Prospekty

Školní fórum na ZŠ Klatovy Plánická ul. 194

První školní fórum v Klatovech se uskutečnilo v úterý 30.05.2017 na Základní škole Klatovy Plánická ul. 194. Cílem akce je dát vybraným žákům dané školy prostor otevřeně se vyjádřit k tomu, co by se podle nich ve škole a v daném městě mělo změnit nebo upravit. Žáci si vyzkoušeli, jak je důležité problémy pojmenovat, diskutovat o nich a hledat kompromis. Také si vyzkoušeli veřejné prezentování před ostatními spolužáky a pedagogy. O organizaci školního fóra se postarali pedagogové Mgr. Václav Šelmát a Mgr. Věra Luňáčková. Na fórum se přijel podívat a případně pomoci i Mgr. Petr Hermann, který pedagogy dva týdny před akcí seznámil s průběhem ŠF a co je potřeba všechno připravit. Velmi nás těší, že byl Mgr. Petr Hermann s bezproblémovou organizací velmi spokojen, zejména ocenil, že ředitel školy Mgr. Karel Denk uspořádal na škole již tzv. předkola školního fóra, a to třídní fóra, kde si žáci vše vyzkoušeli na nečisto, aby věděli, co je čeká. Žáci nadefinovali celkem 9 témat týkajících se školy a 9 témat týkajících se města. Akce se zúčastnil za město Klatovy místostarosta Ing. Martin Kříž a vedoucí OŠKCR Ing. Alena Kunešová, také dorazili zástupci z ostatních klatovských základních škol. Na škole nyní probíhá anketa, aby se mohli vyjádřit všichni žáci školy. S nadefinovanými tématy z obou oblastí bude seznámena Rada města Klatov. Fotografie z akce zde. Témata:

Oblast město

Oblast škola