DISKUZNÍ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA KLATOVY | ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 KLATOVY

Czech • Deutsch • English
DISKUZNÍ FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA KLATOVY
Nabízíme Turistické atraktivity Prospekty

Diskuzní Fórum Zdravého města Klatovy

Město Klatovy v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 uspořádalo dne 25. září 2017 Fórum Zdravého města Klatovy. V sále Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech přivítal starosta města Mgr. Rudolf Salvetr 68 účastníků, kteří přišli diskutovat o aktuálních problémech města. V úvodu fóra zmínil místostarosta Ing. Martin Kříž loňské výsledky a seznámil všechny přítomné s tím, která témata se podařilo splnit a na čem se nadále pracuje. Dále Ing. Alena Kunešová představila diskuzní témata a garanty osmi tematických pracovních skupin. Celé setkání moderovala odborná facilitátorka a zástupkyně Národní sítě Zdravých měst ČR (dále jen NSZM), Ing. Dana Diváková. Klatovské fórum podpořil svou účastí také předseda NSZM Mgr. Petr Hermann.

Účastníci fóra diskutovali v tematických skupinách především o problémech, které jsou v dané oblasti z jejich pohledu nejdůležitější. Mluvčí jednotlivých skupin pak všem přítomným představili dva problémy, které byly během diskuze vyhodnoceny jako nejpalčivější v dané oblasti života ve městě. Poté byly problémy seřazeny formou plebiscitu do seznamu tzv. "14P" a nyní budou předmětem ověřovací ankety. Anketní dotazník bude součástí listopadového vydání Klatovského zpravodaje a bude ho možné vyzvednout i odevzdat v Informačním centru Vídeňská č. 66 či vyplnit elektronicky na webu města. S výsledky budou občané seznámeni opět v Klatovském zpravodaji a na webových stránkách města Klatov.

Doprovodným programem fóra byla tzv. pocitová mapa města. Účastníci postupně označovali na mapě body, které byly odpověďmi na otázky typu např. "Kde se cítíte/necítíte bezpečně?", "Kde jste na město hrdý?", "Kde trávíte volný čas?", "Kde je špatná dopravní situace?". Jedná se o prostředek participativního plánování veřejných prostor. Výsledky, se kterými budou občané následně seznámeni, zpracuje Univerzita Palackého v Olomouci.

Videoreportáž z akce naleznete zde https://www.youtube.com/watch?v=iI5swixxEh4. Fotografie z akce zde https://www.klatovy.cz/klatovy/foto.asp?album=179