ŠKOLNÍ FÓRUM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE KLATOVY, ČAPKOVA UL. 126 | ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 KLATOVY

Czech • Deutsch • English
ŠKOLNÍ FÓRUM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE KLATOVY, ČAPKOVA UL. 126
Nabízíme Turistické atraktivity Prospekty

Školní fórum na Základní škole Klatovy, Čapkova ul. 126

Pod vedením pana Mgr. Petra Hermanna, předsedy Národní sítě Zdravých měst ČR, se uskutečnilo dne 27.11.2017 školní fórum na Základní škole Klatovy, Čapkova ul. 126. Vybraní žáci 5. - 9. tříd spolupracovali u pěti stolů v šestičlenných skupinkách a diskutovali o tom, s čím jsou spokojeni a co by naopak chtěli zlepšit ve škole, kterou navštěvují a ve městě, kde žijí. Výsledkem fóra bylo deset hlavních námětů na zlepšení v oblasti škola, ke kterým se na závěr vyjádřila ředitelka školy PaedDr. Dana Martinková a deset námětů na téma město, které následně okomentoval místostarosta města Klatovy Ing. Martin Kříž. Náměty, které získaly nejvíce hlasů, bude následně projednávat jak vedení školy, tak i vedení města. Po fóru by na škole měla proběhnout anketa, díky které se budou moci vyjádřit žáci celé školy.