ŠKOLNÍ FÓRUM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE KLATOVY, TOLSTÉHO 765 | ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 KLATOVY

Czech • Deutsch • English
ŠKOLNÍ FÓRUM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE KLATOVY, TOLSTÉHO 765
Nabízíme Turistické atraktivity Prospekty

Školní fórum na Základní škole Klatovy, Tolstého 765

Dne 29.11.2017 proběhlo školní fórum na Základní škole Klatovy, Tolstého 765. Fórum se uskutečnilo pod odborným vedením Mgr. Petra Hermanna, předsedy Národní sítě Zdravých měst, formou diskuze u pěti stolů s vybranými žáky 5.-9. tříd v útulných prostorách školní knihovny. Žáci spolupracovali v šestičlenných skupinkách a navrhli celkem deset hlavních témat v oblasti "škola", které okomentoval ředitel školy Mgr. Vítězslav Šklebený a deset témat v oblasti "město", ke kterým se vyjádřil místostarosta města Klatovy Ing. Martin Kříž. V průběhu fóra byl pro žáky připraven vědomostní kvíz, který prokázal výborné znalosti žáků jak o škole, kterou navštěvují, tak o městě, ve kterém žijí. Za to jim také byla předána zasloužená odměna ve formě propagačních materiálů města Klatovy.